Prostřednictvím Čaje o páté, který se uskutečnil dne 12.4.2016 v sídle OHK Česká Lípa, jsme společně nahlédli do produktové řady České spořitelny a řešili tak možnosti podnikatelských účtů, efektivní práce s penězi, zajištění provozu firmy za finanční spoluúčasti banky, vytváření rezerv, pokrytí rizik spojených s podnikáním a možné investice do rozvoje podniku. Tímto děkuji zájemcům o tuto přednášku a sl. Forejtové za informace.

Kateřina Knap, předsedkyně

Fotografie z Čaje o páté 12. 4. 2016