Pozvání na Čaj o páté přijal doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA, předseda  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, který místním podnikatelům představil neustálé probírané téma – Elektronická evidence tržeb (EET). Po úvodním zhodnocení ekonomického vývoje ČR a porovnání s okolními státy představil pan Havlíček záměr a důvody zavedení ETT. Podnikatelé zprvu nedůvěřivě poslouchali, ale vzápětí, po přednesení argumentů a uvedení příkladů z praxe, připustili jisté výhody EET, např. sjednocení podmínek pro podnikatele, následné propojení EET s účetnictvím. Naopak byly zmiňovány a několikrát diskutovány obavy z elektronické kontroly tržeb spočívající v administrativní zátěži na podnikatele.  Poděkování patří aktivním účastníkům Čaje o páté a panu Havlíčkovi, který pohotově reagoval na otázky přítomných podnikatelů.

OHK Česká lípa

VASO0153_1[1]

VASO0151_1-2