Máme za sebou další Čaj o páté. Setkání základních a středních škol se zaměstnavateli navazuje na březnové setkání, kde se hovořilo o příkladech dobré praxe a možnostech spolupráce středních škol a zaměstnavatelů v regionu. Výstupem bylo pozvat ke kulatému stolu i zástupce základního školství, což se nám podařilo ve spolupráci s Městem Česká Lípa. Pozvání přijala paní Romana Žatecká, starostka města Česká Lípa, která prezentovala aktuální výstupy projektu „Šikovné ruce“ a vyzvala tak přítomné podnikatele ke spolupráci. Paní Marcela Ottová, ředitelka Kontaktního pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci – Česká Lípa a členka rady Libereckého kraje paní Losová přispěly svými podněty do diskuze, která leckdy nebyla optimistická. Setkání přineslo několik podnětů a výzev pro další spolupráci, např. zapojit větší počet podnikatelů do spolupráce se školami např. formou stipendijních programů, exkurzí.

OHK ČL bude iniciovat tato setkání, bude dávat prostor pro diskuzi u kulatého stolu se všemi zainteresovanými zástupci a sbírat podněty pro další spolupráci. S podněty, výstupy budeme pracovat, myšlenky budeme šířit.

Děkuji za příjemně strávený čas u Čaje o páté se všemi zúčastněnými. OHK ČL je připravena pokračovat v započaté spolupráci.

Předsedkyně OHK ČL