Pokud Evropská komise potvrdí platnost minimální mzdy v Německu a Francii i pro zahraniční podniky, mohou být zejména čeští dopravci postupně vytlačováni z dalších trhů.

Pro HK ČR je nepřijatelné, aby kterákoli země EU zasahovala do volného pohybu služeb na vnitřním trhu a porušovala pravidla pro mezinárodní dopravu mezi členskými státy. Rovněž je nepřijatelné uplatňování jakéhokoliv zákona na zaměstnance z jiného státu. Nařizování minimální mzdy i pro české zaměstnance má jednoznačně podle HK ČR za cíl nepřípustnou ochranu vnitřního trhu se službami.

Od prvního července 2016 by měli řidiči českých dopravců mířící do Francie dostávat stejnou minimální mzdu jako jejich francouzští kolegové. Začne totiž platit zákon, který vyžaduje po zahraničních dopravcích respektovat na území Francie tamější mzdové a pracovní podmínky, tj. minimální výši mezd, náhrady přesčas a další zákonem stanovené výhody stejně jako pracovní dobu. Opatření se uplatní v případech kabotáže a vykládky či nakládky ve Francii na veškeré řidiče nákladní a osobní dopravy (ale i říční dopravy) bez ohledu na velikost vozidla. Zákon se netýká transitní dopravy ani osob samostatně výdělečně činných.