EA7A7702 (427x640)Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. přijal pozvání a navštíví Okresní hospodářskou komoru Česká Lípa. Pan prezident bude odpovídat na dotazy veřejnosti a představí aktuální ekonomickou situaci České republiky.

Otázky a dotazy na pana prezidenta prosím zasílejte na e-mail info@ohkceskalipa.cz.

Pro členy OHK Česká Lípa vstupné 200,- Kč, pro nečleny 300,- Kč.