Příprava státního rozpočtu na rok 2017: Namísto splácení dluhů se i v období konjunktury zvyšují počty úředníků

Ministerstvo financí připravilo návrh státního rozpočtu na rok 2017 počítající se schodkem 48,5 miliard Kč a vláda tlačí dokonce na schodek 60miliardový. Podle HK ČR je chyba, že v době hospodářského růstu návrh státního rozpočtu počítá např. se zvyšováním počtu státních úředníků místo toho, aby se řešilo splacení státního dluhu nebo aspoň sestavení vyrovnaného rozpočtu.

„Kdy jindy než v podmínkách konjunktury by měla vláda vést fiskální politiku, která by byla zodpovědná vůči budoucím generacím a nevytěsňovala soukromé investice?“ ptá se prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, podle něhož je chybou, že stát zatím neprovedl prověrku hospodaření státu zaměřenou především na mandatorní a kvazimandatorní výdaje, která by umožnila zastavit jejich soustavný růst.

„Vzhledem ke složité geopolitické a mezinárodní bezpečnostní situaci respektujeme například záměr státu posílit Armádu ČR. O to méně ale tolerujeme nárůsty státních zaměstnanců v souvislosti se zvýšenou regulací podnikatelského sektoru. Není především jasné, proč rozšiřování, respektive zvyšování kompetencí nějakého orgánu musí tradičně v ČR vést k vyššímu počtu úředník a proč stát není schopen efektivnější reorganizace agendy úředníků stávajících,“ upozorňuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, podle něhož stát má být štíhlý a efektivní.

Miroslav Diro
Odbor vnější komunikace
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
tel.: 266 721 323 |mobil: 724 613 088
diro@komora.cz |  www.komora.cz