HK ČR tak jako každý rok i letos pro Vás připravila aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům s názvem Příručka pro podnikání.

Aktualizované znění příručky naleznete na webových stránkách komory pod odkazem:. V příručce naleznete základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků nejčastější typ smluvního vztahu.

Odbor vnitřní komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY