Senát projednává návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, známý jako tzv. protikuřácký zákon. Návrh je zásahem do principu svobody podnikání, protože majitelům gastronomických zařízení odnímá právo volby. Zákon by v navrhované podobě znamenal faktickou likvidaci především venkovských pohostinských zařízení.

„Respektujeme společenskou poptávku na omezení kuřáckých prostor, na druhé straně však jde o další nepřiměřený zásah do soukromého vlastnictví a svobody podnikání,“ říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Hospodářská komora je přesvědčena, že jsou to zákaznické preference, co formuje poptávku, které se pak v podmínkách tržní ekonomiky nabídka zcela přirozeně přizpůsobuje. Není správné shora diktovat plošné změny s tím, že je provozovatelům i zákazníkům upírána i ta nejmenší možnost svobodné volby. „Oceňujeme proto, že se v legislativním procesu ze strany některých senátorů objevují návrhy na rozumné a kompromisní řešení,“ dodává Dlouhý.

Tímto řešením je zřízení tzv. kuřáren, kam by si klienti restaurací, hospod a barů mohli v případě zájmu zajít zapálit. Přestože tento návrh v Poslanecké sněmovně neprošel, věříme, že pro něj bude dostatečná podpora v Senátu. Právě kuřárny, které by fungovaly za přesně vymezených podmínek, by mohly dopřát přiměřenou možnost volby jak podnikatelům, tak i zákazníkům. Současně by kuřárny neměly negativní dopad na zaměstnance restauračních zařízení, jelikož ti by do kuřáckých prostor vstupovat nemuseli.

Pokud by podoba zákona nedoznala změn, vedla by ke zmaření investic již dříve vynaložených do restauračních zařízení, aby splňovala podmínky stávající legislativy, pokud jde o oddělení prostor ke kouření.

Zmírnění sněmovní podoby návrhu by odpovídalo trendu v Evropě, kdy většina evropských států umožňuje výjimky z úplného zákazu kouření v provozovnách různého druhu, zejména v restauracích nebo barech (Francie, Dánsko, Rakousko, Německo, Polsko, Švýcarsko, Slovensko aj.).

„Věříme proto, že se i v Senátu najde dostatek těch, kteří zabrání dalšímu omezování vlastnických práv majitelů hospod a restaurací,“ uzavírá prezident Hospodářské komory.

Odbor vnější komunikace

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

tel.: 266 721 323 |mobil: 724 613 088

diro@komora.cz |  www.komora.cz