SETKÁNÍ ŠKOL A FIREM

Okresní hospodářská komora Česká Lípa s městem Česká Lípa pořádá setkání škol a zaměstnavatelů 11. 5. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička. Nedostatek kvalitních zaměstnanců je neustálé téma, které musí řešit zaměstnavatelé. Zajímají nás potřeby regionu, sledujeme požadavky firem. Rádi bychom nastartovali spolupráci a požádali touto cestou o zapojení do zajímavého projektu, kde chceme řešit již konkrétní návrhy spolupráce, např. motivovat žáky formou exkurzí ve firmách, pořádat besedy ve školách a navázat užší kontakt s různými profesemi.

Oslovili jsme firmu Bombardier Transportation Czech Republic, a.s., která se bude účastnit setkání a položili několik otázek.

1/ Pociťujete nedostatek zaměstnanců?

Odpověď: Jak je známo, aktuální míra nezaměstnanosti v regionu a celé ČR je rekordně nízká. Fluktuace je přitom přirozený jev, který nelze zcela vyloučit. Proto nedostatek kvalifikovaných pracovníků pociťujeme i my ve společnosti Bombardier Transportation Czech Republic, a.s. Kromě toho, s ohledem na úspěšný rozvoj společnosti a nárůst zakázek plánujeme navyšovat kapacitu výroby. Tudíž budeme obsazovat nová volná místa, zejména svářeče, lakýrníky a další profese.  

2/ Jakou máte zkušenost s absolventy škol?

Odpověď: Již v současné době spolupracujeme se školami v rámci zajišťování praxí studentů. Směrem aktivní spolupráce se chceme ubírat i nadále. Řada volných pracovních pozic u nás ve společnosti je vhodná i pro absolventy. Šikovného, zručného a angažovaného absolventa rádi zaškolíme. Podporu prvních profesních kroků studentů považujeme za samozřejmost.  

3/ Uvítáte možnost, vychovat/zaškolit si svého zaměstnance?

Odpověď: viz předchozí odpověď.  

4/ Setkáváme se s obavami zaměstnavatelů, poskytneme praxi-zaškolíme si potencionálního zaměstnance a on nám nakonec uteče jinam. Jakou máte zkušenost Vy? 

Odpověď: Toto riziko ani negativní zkušenost bohužel vyloučit nelze. Nepovažujeme to ovšem za důvod k odmítnutí spolupráce se školami nebo studenty. Vnímáme to jako výzvu k vytvoření takových podmínek spolupráce, které by přispěly k oboustranné spokojenosti a tudíž i k setrvání absolventů v pracovním poměru s naší společnosti.  

Autor: Kateřina Skočdopole

Odpovídala: Olga Revutska, HR Business Partner, Bombardier Transportation Czech Republic, a.s.