Vážení zaměstnavatelé,

pokud pociťujete nedostatek zaměstnanců, zajímá Vás budoucnost regionu, zveme Vás na toto pracovní setkání 11. 5. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička.

Připravte si prosím konkrétní návrhy na to zda:

  1. chcete ve Vaší firmě realizovat exkurze žáků
  2. chcete finančně přispět na zajištění těchto exkurzí
  3. máte možnost občas vyslat zodpovědnou osobu na besedu do škol

Pozváni budou:

Představitelé Libereckého kraje, města Česká Lípa, Úřadu práce – kontaktního pracoviště Česká Lípa, ředitelé SŠ a ZŠ.

Přijďte diskutovat k tzv. „kulatému stolu“, do sídla Okresní hospodářské komory, Děčínská 361/7, Česká Lípa (Villa Hrdlička).

Vítáni jsou nejen zástupci firem, ale i široká veřejnost.

Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje.

Email: info@ohkceskalipa.cz, Tel.: 724 082 538, Web: www.ohkceskalipa.cz