Aktuální síla spotřeby domácností se opírá o jeden zásadní parametr – velmi silný mzdový růst, jehož efekt se zvýrazňuje v podmínkách velmi nízké míry nezaměstnanosti. Ve druhém čtvrtletí 2016 vzrostla reálná mzda meziročně o 3,7 % (nominální růst při minimální inflaci činil 3,9 %). V absolutním vyjádření pak průměrná mzda dosáhla na úroveň 27.297,- Kč (čímž se oproti stejnému období loňského roku zvýšila o více než tisícovku); medián ve stejném období dosáhl na 23.047,- Kč. Vzhledem na stále slušné kondici české ekonomiky je pravděpodobné, že snaha tento faktor promítnout do mzdového vývoje se projeví ve mzdovém vyjednávání na rok 2017 a tlak na udržení či akceleraci mzdového růstu zesílí.

Po měsících hojnosti přinesly červencové maloobchodní tržby viditelné utlumení tempa jejich růstu, když tento ukazatel představoval meziročních 1,6 %. Pro červenec již neplatilo, že růst maloobchodu se týkal všech jeho segmentů. Mírný pokles byl zaznamenán v případě prodeje potravin (-0,2 % meziročně); ve specializovaných potravinářských prodejnách byl ještě výraznější (-2,6 % meziročně). Klesl i prodej počítačů a komunikačních zařízení (-3,7 % meziročně) a velmi citelný pokles byl registrován u prodeje motorových vozidel (-4,8 % meziročně), jehož se v dlouhé řadě předchozích měsíců týkal prudký a setrvalý růst. Co tedy udrželo maloobchod nad hladinou? Prodej výrobků pro domácnost, volný čas a rekreaci, oděvů a obuvi. S ohledem na nadále silný reálný růst příjmů je pravděpodobné, že slušné časy tuzemského maloobchodního trhu se opět vrátí.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)