Proběhlo další setkání škol a firem 11. 5. 2017 v sídle OHK Česká Lípa. Setkání se účastnili, náměstek hejtmana Libereckého kraje pan Tulpa, 1. místostarostka města Česká Lípa paní Šafránková, ředitelka Úřadu práce kontaktního pracoviště Česká Lípa paní Ottová, dále ředitelé ZŠ, SŠ a OU, představitelé firem na Českolipsku. Moderátor akce Mgr. Vladimír Ort shrnul loňské závěry setkání, kdy jeden z výstupů byla podpora technického vzdělávání a zapojit aktivněji firmy. Toto setkání mělo za cíl řešit již konkrétní návrhy spolupráce firem, které jejich zástupci představili přítomným, např. přednášky na školách, exkurze žáků již 1. stupně ZŠ, materiální vybavení do dílen a další. Z jednání bude vyhotoven zápis, který bude rozeslán přítomným.

Děkujeme všem za účast a zajímavé příspěvky během diskuze.