Růst platů ve veřejném sektoru, který dnes schválila česká vláda, zatíží státní rozpočet a negativně se promítne do celé ekonomiky. Platové výdaje státních zaměstnanců jen letos překonají 162 miliard korun. Přestože současná vláda při svém nástupu k moci proklamovala, že fungování veřejné sféry zefektivní, zpřehlední a bude dbát na peněženky daňových poplatníků, svoji politikou dokazuje pravý opak.

Vláda se k 1. červenci rozhodla přesunem platových tarifům plošně zvýšit 165 tisícům státních zaměstnanců platy o bezmála 10 procent. Hospodářská komora se proti jasnému předvolebnímu tahu vlády vymezuje a apeluje na stát, že by měl jít spíše cestou efektivity. „Nemáme nic proti tomu, aby schopný úředník dostal přidáno. U státních zaměstnanců ale postrádám jakékoliv ukazatele efektivity, podle kterých je lze objektivně hodnotit. Plošné přidávání peněz není systémové a platíme ho my všichni,“ dodává prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Růst platů ve veřejné sféře podle Hospodářské komory vytváří velký mzdový tlak i na české zaměstnavatele a neúměrně zatíží státní rozpočet, který jen na platy státních zaměstnanců letos vydá minimálně 162 miliard korun. Hospodářská komora má za to, že by se měla vláda v posledních měsících spíše věnovat systémovým opatřením. Například, jak zjednodušit život českým podnikatelům, kteří nemalou měrou na platy státních zaměstnanců ze svých daní přispívají.

Miroslav Beneš

Odbor vnější komunikace HK ČR