Členové Okresní hospodářské komory Česká Lípa si dne 15. 9. 2020 od 17 h ve svém sídle Villy Hrdlička, na Děčínské ulici 371/6 v České Lípě zvolili nové vedení. Shromáždění delegátů zhodnotilo svou dosavadní činnost a současné si zvolilo nové představenstvo a dozorčí radu ve složení:

Představenstvo:

Petr Skokan, předseda představenstva, 1. místopředseda, Ing. Martin Hrdlička, 2. místopředseda, Karel Kruliš, Luboš Gabriel, člen představenstva, Ing. Petr Veselý, člen představenstva.

Dozorčí rada:

Rudolf Živec, předseda dozorčí rady, Věra Žďárská a Mgr. Vladimír Ort , členové dozorčí rady

Nově zvolený předseda představenstva Petr Skokan poděkoval za dosavadní činnost končícímu předsedovi Karlu Krulišovi a všem členům za dosavadní spolupráci. Představil shromáždění delegátů svůj návrh o směřování činnosti komory.

Shromáždění delegátů si schválilo plán činnosti na příští rok.

V České Lípě dne 15.9. 2020