V pondělí 30. 10. 2017 jsme mohli přivítat v České Lípě prezidenta Hospodářské komory České republiky Vladimíra Dlouhého. Celodenní program byl složen z návštěvy „českých firem“, jednání s paní starostkou Města Česká Lípa a setkání s podnikateli v sídle Okresní hospodářské komory Česká Lípa, ve Villa Hrdlička.

KROFIAN CZ spol. s r.o., osobně představil majitel Jakub Krofián, který dokázal z „garážové“ firmy, udělat stabilní, prosperující a světově známou společnost, zaměřenou na automatizační technologie. Během prohlídky nám byly prezentovány ukázky např. montážních linek, manipulátorů, které zákazník obdrží na klíč. Politika firmy je založena především kvalitě a splnění očekávání zákazníka s vysokou přidanou hodnotou.
Pan Dlouhý se zajímal, jak se jim daří získat nové zaměstnance, jaké jsou jejich vize do budoucna, finanční zdroje.

Další zajímavá firma, MEGA a.s., kterou založil a proslavil Luboš Novák díky membránovým procesům, které mohou pokročilou elektrodialýzou upravit vodu na „ultra čistou“ vodu, jejíž důležité využití je např. v energetice, potravinářství, farmacii a dalších odvětví.  Demineralizací vody, ale např. i syrovátky se získají další cenné suroviny pro další použití a v neposlední řadě je snižován odpad. Prostřednictvím dceřiné firmy MemBrain, provozují špičkový výzkum a vývoj v moderním inovačním centru, které svými zkušenostmi a znalostmi, tento obor posouvá stále dál a tím přinášejí na trh nové inovace procesů a technologická řešení.

Jsme opravdu rádi, že se můžeme pochlubit takovými odborníky, kteří samozřejmě nejsou jediní v regionu, ale díky jejich nápadům a odhodlání je Českolipsko světově známé, řekl předseda Okresní hospodářské komory Česká Lípa Karel Kruliš.

Závěrem programu byla neformální diskuze s panem Dlouhým, který odpovídal na dotazy nejen z oblasti ekonomie, ale i politiky. Přítomné zajímal jeho osobní názor např. na již zavedené EET, virtuální měnu bitcoin, sdílenou ekonomiku a jak hospodářská komora přistupuje k požadavkům podnikatelů, jaké jsou výhody členství.

Hospodářská komora díky své velké členské základně, má přístup k jednání, např. s nejvyššími politickými lídry stran, může připomínkovat materiály (zákony, vyhlášky, koncepce, akční plány atd.) v rámci mezirezortního připomínkovacího řízení, pořádá vzdělávací kurzy a semináře atd., a v neposlední řadě být zástupcem, který prostřednictvím svých regionálních komor a oborových asociací prosazuje zájmy podnikatelů.

Okresní hospodářská komora Česká Lípa