Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci s workshopy „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) a region V4: Co přinese mojí firmě?“ pořádanou 6. června 2016 v rámci českého předsednictví ve Visegrádské skupině. Konferenci organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí, vládou USA a dalšími partnery.

Program:

9:30 – 12:00
V prvním bloku vystoupí hlavní vyjednavači kapitoly k SMEs – za americkou stranu Christina Sevilla a za evropskou stranu Luca De Carli. Pozvání přijali také zástupci států V4, Švédska a Německa a také firem z regionu. Cílem panelu je představit klíčové přínosy TTIP pro malé a střední podniky v oblasti např. eliminace tarifů, regulatoriky, přístupu na trh se službami a s veřejnými zakázkami a také možných benefitů v rámci global value chains a co v tomto směru může nabídnout zvláštní kapitola pro SMEs v TTIP.
13:00 – 14:00
V druhém panelu se zástupci US Department of Commerce a Evropské komise zaměří na současnou EU-US spolupráci při podpoře malých a středních podniků.
14:15 – 16:00
V odpoledním bloku budou představeny zkušenosti firem, které již na americký trh expandovaly. Prostor bude věnován výzvám, kterým podniky na tomto trhu nejčastěji čelí, a změnám, které by mohla dohoda TTIP přinést, ať už se jedná o usnadnění mobility pracovníků, uznávání certifikátů a dalších regulatorních opatření nebo celních procedur (prezentace zkušeností z projektu MeoHub a dalších).

Jednacím jazykem konference je angličtina. Podrobný program bude následovat.

Registrace je otevřena do 1. června. Využijte, prosím, tohoto formuláře.

Případné dotazy prosím adresujte na e-mail: ttip@mpo.cz.