Zastoupení Evropské komise v ČR a Úřad vlády v ČR ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Liberec prostřednictvím sítě Eurocenter a informačních středisek Europe direct si Vás dovolují pozvat 31. 3. 2016 na debatu:

Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP)

Co je to Transatlantické obchodní a investiční partnerství TTIP? Jaký je současný stav vyjednávání? Co bude znamenat její přijetí pro podnikatele a obchod v Česku a EU?

Úvodní příspěvky přednesou a Vaše dotazy zodpoví:

Matyáš Pelant, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Jan Michal, Zastoupení Evropské komise v ČR Jaroslav Šulc, Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Více se dozvítev pozvánce.