Děkujeme za účast na burze práce a zapojení všech!

První burzu práce uspořádala komora v loni v květnu 2022 a s velkým úspěchem. Zájem firem byl překvapující. Téma je to stále aktuální, proto jsme rozšířili nabídku pomoci o další služby. Druhé kolo burzy práce se opět konalo v sídle komory ve Ville Hrdlička v České Lípě.

Potěšil nás zájem nejen ze strany zaměstnavatelů, kteří jsou ochotni zaměstnat Ukrajinské uprchlíky, ale i organizací, které nám potvrdili účast na akci a představili nabídku svých služeb v oblasti sociální a vzdělávání. Máme zpětnou vazbu o problémech s uznáním invalidity, nedostatkem lékařské péče, který je bohužel problémem i pro naše občany, říká předseda OHK Česká Lípa Petr Skokan.

Rádi bychom poděkovali partnerům, že se zapojili do projektu Burza práce:

Město Česká Lípa, CPIC Libereckého Kraje, Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště Česká Lípa, OSSZ Česká Lípa, Živnostenský úřad Česká Lípa, Adra, Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, KUSTOD, Jizerské pekárny, Adient, Líp a Spolu, Charita Česká Lípa, Mateřské centrum Pumpkin, Rodinné centrum Slůně, MEGA…

Akce vznikla ve spolupráci Okresní hospodářské komory Česká Lípa a Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou v rámci projektu: Společně pro Ukrajinu“, reg. číslo projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/22_037/0003264). Chtěli bychom se s vámi podělit o jejím průběhu. 

OHK Česká Lípa