Zástupci státní správy, Evropské komise, zástupci firem Liftago či Uber a zástupci tradičních poskytovatelů taxislužby, dále i ekonomové či právní experti diskutovali na půdě HK ČR o sdílené ekonomice.

„Fenomén sdílené ekonomiky vnímám jako přirozenou reakci na přeregulovanost některých odvětví na trhu, kdy si ekonomika jako živý organismus spontánně razí cestu novými oblastmi. Je logické, že firmy působící v oblasti sdílené ekonomiky v současnosti vykazují největší tempa růstu, zejména v segmentu tzv. start-upů. I proto jsme se rozhodli na půdě Hospodářské komory uspořádat seminář, je potřeba sledovat a aktivně pracovat s novými trendy,“ uvedl na dnešním setkání prezident HK ČR Vladimír Dlouhý.

Ke kulatému stolu HK ČR na téma sdílené ekonomiky se dnes posadili i zástupci společností Uber, Liftago či třeba zástupci Asociace koncesionářů v taxislužbě. „Těší nás, že oblast inovativních obchodních modelů, s jakými přichází Uber, je schopna přilákat tak konstruktivní diskusi mezi politickými a podnikatelskými kruhy. Jsme vděčni Hospodářské komoře ČR za převzetí vedoucí role při organizování a usnadňování těchto diskusí. Vidíme, že věcná debata, která bere do úvahy svobodu volby zákazníka i podporu hospodářské soutěže, může vést ke konsenzu a vést diskusi právě v duchu doporučení Evropské komise pro oblast sdílené ekonomiky,“ uvedl například Mateusz Litewski, Public Policy Manager Uber pro střední a východní Evropu. Semináře se dále účastnili i zástupci Ministerstva průmyslu ČR, právní experti z AK Havel, Holásek & Partners či významní ekonomové.

HK ČR se zavázala v seminářích na téma sdílené ekonomiky v příštích měsících pokračovat.