Hospodářská komora ČR vítá informaci o dosažení významného pokroku v části notifikačních řízení týkajících se podpory obnovitelných zdrojů energie a doufá, že se je podaří co nejdříve úspěšně dokončit, aby byla zajištěna jistota investorů.

Současně žádáme Ministerstvo průmyslu a obchodu a další zúčastněné orgány, aby nadále intenzivně spolupracovaly s cílem dokončit co nejdříve zbývající notifikační procesy zejména v případě provozní podpory pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla.

Apelujeme na Energetický regulační úřad, aby připravil cenové rozhodnutí pro podporu všech typů podporovaných zdrojů energie včetně těch, kde nebude do konce září notifikační řízení dokončeno.

Domníváme se, že je potřeba respektovat pravidla veřejné podpory EU, ale také ctít legitimní očekávání příjemců podpory a investorů v České republice. Vycházíme z toho, že příjemci podpory současnou situaci ohledně notifikace podpory nezpůsobili a neměli by na ní doplácet.

Karolína Sadílková

Odbor vnější komunikace

Tisková mluvčí

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY