Hospodářská komora České republiky si Vás dovoluje pozvat na odborný seminář s názvem „Veřejné zakázky a metodiky v novém“, který se uskuteční ve středu 15. června 2016 od 9.00 do 13.00 hodin v sídle Hospodářské komory ČR (Florentinum, recepce A, Na Florenci 2116/15, Praha 1).

Cílem semináře je co nejpraktičtější a nejsrozumitelnější formou seznámit účastníky semináře se základy problematiky zadávání veřejných zakázek a s hlavními změnami, které přináší nový zákon o zadávání veřejných zakázek, jehož účinnost nastane již 1. října 2016. Budeme se zabývat i metodikami k veřejným zakázkám, na jejichž vzniku se podílí i HK ČR, a které zadavatelům i dodavatelům umožní jejich efektivní soutěžení.

Hlavními tématy semináře jsou:

·       Představení nového zákona – změny proti stávající úpravě, hlavní novinky, upozornění na možné výkladové problémy

·       Možnosti dodavatelů dle nového zákona

·       Novinky v dozorové činnosti ÚOHS v oblasti veřejných zakázek

·       Hodnocení nabídek – změny v kvalifikaci, posouzení a hodnocení nabídek, vítězství v rámci veřejné zakázky a následné dokumenty

Program včetně pozvánky zde.

Cena semináře je 1 090,- Kč bez DPH pro členy HK ČR a 1 390,- Kč bez DPH pro nečleny.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte na e-mail suva@komora.cz nejpozději do 9. června 2016.