Zveřejněná čísla o vývoji HDP ve druhém letošním čtvrtletí představují mírně příznivou zprávu, především s ohledem na vývoj celoročních predikcí pro rok 2016, jež po raketovém růstu v roce loňském věštily dramatické zpomalení.

Ke zpomalení sice dochází, leč pozvolnému, a ukazuje se, že jediným skutečně slabým místem české ekonomiky v současnosti je výkonnost stavební výroby, či šířeji ochlazení investiční vlny, jež však byla v loňském roce vyšponována do vskutku vysokých obrátek.

HDP ve druhém letošním čtvrtletí vzrostl o 2,6 % meziročně, vůči čtvrtletí předchozímu přidal 0,9 %. Stavební výroba v oblasti inženýrského stavitelství, které utrpělo významnou redukcí toků finančních zdrojů z EU, i v oblasti pozemního stavitelství, kde je tržní poptávka jak po bytových, tak po podnikatelských projektech slabá, vykazuje velmi hluboký pokles, jenž je zastavitelný až dalším obnovením procesu čerpání evropských fondů na významné projekty v dopravní infrastruktuře.

Velmi slušnou výkonnost vykázal zpracovatelský průmysl, který byl významně orientován i vývozně a zásadně přispěl k příznivé kontribuci vnější poptávky na tuzemský ekonomický výkon. Velmi kladné hodnocení si zaslouží i spotřeba domácností, těžící z nízké míry nezaměstnanosti a růstu reálných příjmů obyvatelstva.

Alarmující je však pokles investiční aktivity v rozsahu 4,4 % meziročně, svědčící o limitech budoucí ekonomické výkonnosti. I přes tento z dlouhodobějšího pohledu varovný prvek, je vskutku možné vnímat celkový obraz aktuální české ekonomické výkonnosti pozitivně.

Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)