Při příležitosti návštěvy pana prezidenta Ing. Vladimíra Dlouhého v České Lípě, jsme se ho zeptaly na jeho názor, jak vidí pomoc podnikatelům, ze strany státu, jak zvýšit nedostatek pracovní síly na trhu práce atd.

Pokud máte i Vy zájem, zeptat se pana prezidenta, přijďte 30. 10. 2017 od 17:30h do vily Hrdlička (Děčínská 361/7, v České Lípě).

Ideální příležitost diskutovat s panem Dlouhým, prezidentem Hospodářské komory České Republiky.

 

  1. Jaký je Váš názor na neutěšenou situaci na trhu pracovních sil. Mnoho podnikatelů je momentálně v „patové“ situaci“. Nabízí se v tomto směru nějaké řešení či podpora státu?

Trh práce je skutečně v současné době ve velkých problémech, jakkoliv statistiky vykazující rekordní nezaměstnanost vypadají velmi dobře. Česká republika v současné době řeší opačný problém, který považuji v současné době za největší brzdu pro ekonomiku i konkurenceschopnost. V současné době českým firmám chybí zhruba 200 tisíc zaměstnanců a český vzdělávací systém neprodukuje dostatek vhodných absolventů. Je tedy, bohužel, pravdou, že mnoho podnikatelů a firem naráží na strop své výkonnosti, protože u nich zkrátka nemá kdo pracovat. Často proto musí odmítat zakázky nebo různě prodlužovat termíny dodání, což je pro ně vždy velmi nepříjemné.

Co se týče podpory ze strany státu: budoucnost průmyslu a celé ekonomiky je přímo závislá na dostatku zaměstnanců. Pokud se jich nedostává v tuzemsku, nezbývá nic jiného, než se po zaměstnancích poohlédnout v zahraničí. V tomto směru už více než rok podnikatelům pomáhá Hospodářská komora ČR, která v rámci Režimu Ukrajina vyřídila přes 8000 žádostí o pracovníky z Ukrajiny. Uvědomuji si nicméně, že toto řešení není dlouhodobé a je jen jakousi krátkodobou náplastí na překlenutí největší krize. V delším horizontu by se měl stát zaměřit na reformní kroky ve vzdělávacím systému tak, aby lépe reflektoval potřeby pracovního trhu. Musíme podporovat technické vzdělávání a řemesla, kde pociťujeme největší personální nedostatky. Hospodářská komora se řadou akcí snaží k řemeslu mladé lidi přilákat, ale úloha státu je nezastupitelná. Navíc podobné kroky přinesou ovoce až v průběhu mnoha a mnoha let, proto začněme co nejdříve.

  1. Podnikatelé jsou motorem ekonomiky. Domníváte se, že jim stát nějakým způsobem pomáhá, nebo spíše „hází klacky pod nohy“?

Podnikatelé jsou skutečně pro českou ekonomiku nezastupitelnou silou, která tvoří velkou část HDP a zaměstnává velké množství lidí. Politici – zejména dosluhující vláda – se k nim podle toho ale příliš nechovali. Podnikatelská sféra je v posledních letech dušena regulacemi a obrovským množstvím byrokracie, kterou často tráví víc času než samotným podnikáním. Efektivita státu, jak ji politici stále deklarují, je zatím jen zbožným přáním nás všech. V oblasti digitalizace státní správy se mnoho kroků neuskutečnilo a naopak aparát úředníků enormně narůstal. A s ním samozřejmě i náklady na jejich platy. Procesu zeštíhlení podle mého názoru brání sami úředníci, přesvědčení o své nenahraditelnosti a potřebnosti. A z toho pramení spousta problémů tuzemských podnikatelů, kteří s administrativní mašinérií bojují stejně, ne-li více než před čtyřmi lety.

  1. Jak může Hospodářská komora ČR podnikatelským subjektům pomoct?

Hospodářská komora jako jediný zákonný zástupce podnikatelů podnikatelskou veřejnost zastupuje a hájí doslova „na každém kroku“. Neustále v rámci našich anket a šetření zjišťujeme jejich problémy, které následně různými cestami předkládáme příslušným zákonodárcům a politikům. Také upozorňujeme na časté excesy, které podnikatele poškozují. Náš hlas je, myslím si, dostatečně slyšet a v minulosti jsme několikrát dokázali, že firmy a podnikatelé u nás najdou zastání.

  1. Co konkrétně považujete za brzdu podnikatelského růstu?

Za největší brzdy obecně považuji hlavně enormní byrokratickou zátěž, která podnikatele v současné době doslova dusí a pak již zmíněný nedostatek pracovních sil, který české firmy a podnikatele velmi limituje a je brzdou budoucího rozvoje a konkurenceschopnosti celé ekonomiky.

Odpovídal: Ing. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky

  1. Hospodářská komora ČR vyvinula pro podnikatele jedinečný elektronický systém, kde se po registraci budou snadněji orientovat ve svých povinnostech vůči státu. Je již tento systém funkční? Pokud ano, jaké jsou ohlasy. Pokud ne, kdy se chystá spuštění a co od něho očekáváte?

Právní elektronický systém, známý pod zkratkou PES, který měl pomoci podnikatelů s orientaci v džungli českých zákonů a předpisů, ve kterých se často nevyznají ani sami politici, narazil na odpor Senátu. Bylo naší velkou snahou tento systém prosadit, nicméně v Parlamentu jsme dostatečnou podporu nenašli. Ale naše aktivita bude trvat i nadále a budeme se snažit pomoci podnikatelům ve spolupráci s novou vládou a Poslaneckou sněmovnou.

  1. Jak si stojí česká ekonomika v porovnání s jinými zeměmi?

Když se podíváme na poslední výsledky ekonomického růstu, jsme na tom velmi dobře. Zvláště v porovnání s ostatními evropskými zeměmi je patrné, že česká ekonomika je ve skvělé kondici. Hospodářství táhnou domácnosti, které i díky rostoucím mzdám více nakupují, i solidní poptávka v zahraničí, což výrazně nahrává českému exportně orientovanému průmyslu. Tento růst je ale třeba využít na potřebné reformy a zajistit se tak na doby, kdy se ekonomika nebude tak slibně vyvíjet. I z toho důvodu jsme na Komoře podrobili poměrně ostré kritice návrh státního rozpočtu na rok 2018. 50miliardový schodek v době takového růstu považuji za hazard s budoucností a za doklad populistické politiky dosluhující vlády.

  1. Co říkáte na dnešní mladou generaci a jejich vztah k práci obecně?  

Při svých cestách po republice i v rámci například předávání ocenění úspěšných absolventů se pravidelně setkávám se spoustou nesmírně šikovných a pracovitých mladých lidí, což mě naplňuje optimismem. Zároveň je ale pravdou, že například studium na vysoké škole u nás patří mezi nejdelší v Evropě a některým se do pracovního procesu příliš nechce. Dnešní mladá generace je podle mého názoru o něco zhýčkanější, než tomu bylo například v mých pracovních začátcích. Například je pro ně často nemyslitelné pracovat pozdě večer nebo o víkendech. Ale jak říkám, znám spoustu mladých lidí, kteří tento můj pocit pomáhají úspěšně vyvracet.

Odpovídal: Ing. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky