Představitelé HK ČR představí pozměňovací návrhy, které zákon zpřesní nejen pro zadavatele, ale i pro uchazeče o zakázky a zpřehlední zadávání veřejných  zakázek. HK ČR chce např. prosadit povinnost rozdělovat velké  zakázky, které mají být plněny na území více než jednoho kraje na části tak, aby se o jednotlivé části zakázek mohli ucházet různí dodavatelé. Slibují si větší zapojení malých a středních podniků. Chce dále zabránit předkládání podhodnocených nabídek a identifikaci nízké nabídkové ceny.

NAKLÁDÁNÍ S VEŘEJNÝMI PROSTŘEDKY MUSÍ BÝT CO NEJEFEKTIVNŠJŠÍ A NEJHOSPODÁRNĚJŠÍ!