Hospodářská komora ČR organizuje ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS doprovodnou podnikatelskou misi u příležitosti návštěvy prezidenta České republiky Miloše Zemana v Arménii a Makedonii ve dnech 7. – 10. června 2016. V programu počítáme mj. s organizací podnikatelských fór v Jerevanu a v Ohridu, na kterých by měl vystoupit pan prezident včetně dalších významných hostů. Následovat budou dvoustranná firemní jednání. Na programu nyní intenzivně pracujeme.

Cesta se uskuteční vládním speciálním letadlem, jehož kapacita je omezená.

Žádáme proto zájemce o účast, aby vyplněnou Závaznou přihlášku spolu s firemním profilem zaslali co nejdříve, nejpozději však do úterý 24. 5. 2016.

Na podnikatelskou misi budeme připravovat katalog českých účastníků v angličtině. Všechny účastnické firmy mají zde základní zápis zdarma, je však možné zadat si zde i placenou reklamu (i pro neúčastnící se firmy). V tomto případě prosím kontaktujte PP Agency, pí. Zámorskou (zamorska@ppagency.cz).

Závazná přihláška zde.

Profil ENG zde.