Seminář týkající se investic do infrastruktury cestovního ruchu, pod záštitou ministerstva obchodu Čínské lidové republiky a ministerstva pro místní rozvoj České republiky se koná ve středu 26.10.2016 v pražském hotelu Intercontinental.

Účastníky semináře z čínské strany budou především čínské developerské/stavební firmy. Spoluorganizátorem semináře z čínské strany bude China International Contractors Association (CHINCA) z jejíchž řad se potenciální investoři budou rekrutovat.

Určeno pro podnikatele a zájemce o zapojení se do česko-čínských obchodních aktivit v oblasti infrastruktury cestovního ruchu.

viz pozvánka