Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Grémium Alarm – Asociace technických bezpečnostních služeb

dovolujeme si Vás informovat o nové službě začleněného autorizovaného společenstva Hospodářské komory České republiky Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA). AGA zavedla systém tzv. Notifikace firem, která Vám umožní se orientovat na trhu firem, které dodávají bezpečnostní technologie v oblastech poplachových a kamerových systémů. V systému notifikace je posuzována jednak právní a odborná způsobilost, ale také schopnost zpracování kvalitní nabídky, realizace, servisu, ale i následné péče o klienta. Na seznam notifikovaných firem jsou tak zařazeny pouze ty společnosti, které prokazatelně splňují přísná kvalitativní kritéria. Pravidelně aktualizovaný seznam notifikovaných firem naleznete na stránkách www.gremiumalarm.cz pod odkazem: (http://www.gremiumalarm.cz/notifikace-firem). Na Vaše případné dotazy Vám odpoví sekretariát AGA na kontaktech: tel: 266 721 540, 602 403 939, e-mail:... více

SAP Forum – Professional Day 2016

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci SAP Forum – Professional Day 2016, která se uskuteční dne 8. září 2016 v Clarion Congress Hotel Prague. Letošní ročník konference bude mnohem více zaměřen na praktické zkušenosti, ukázky konkrétních řešení a zapojení účastníků do programu, například prostřednictvím interaktivních workshopů, kde si můžete sami vyzkoušet různá řešení a business scénáře, diskuzních kulatých stolů a panelových diskusí s odborníky. Těšit se můžete také na rekordní počet zajímavých showcase, které byly prezentovány na řadě světových veletrhů a konferencí. V jednotlivých sekcích se můžete těšit na následující témata: Finance a analytika – finanční a analytické nástroje SAP pro správu financí Výzvy v obchodu a marketingu – jak na interakci zákazníka s vaší společností Digital Core – SAP HANA, strategie vývoje, migrace a in-memory architektura CIO nové generace – jak zvládat rostoucí nároky na znalosti a dovednosti IT ředitelů Internet of Things – co můžeme od nástupu IoT do firem očekávat SAP S/4HANA workshop – ukázky nové generace ERP SAP S/4HANA User Experience – moderní uživatelského rozhraní SAP a kam směřuje jeho vývoj SAP User Group – představení nové komunity pro setkávání a interakci uživatelů SAP Konference je ideální příležitostí k setkání se s předními odborníky a výměně zkušeností s kolegy z oboru. Celodenním programem bude provázet moderátor Libor Bouček. Na konferenci se můžete registrovat zdarma na... více

Pracovní místa obsazena zaměstnanci z Ukrajiny

Strojírenští kovodělníci, lisaři umělých hmot, řidiči nákladních automobilů, obkladači, svářeči v ochranné atmosféře, ale třeba i švadleny. Hospodářská komora ČR přijala od firem už 11 žádostí o obsazení prvních 65 pracovních míst zaměstnanci z Ukrajiny. „Za prvních čtrnáct dní jsme úspěšně zpracovali osm žádostí na 41 uchazečů. U ostatních žádostí čekáme na doručení chybějících podkladových materiálů,“ potvrdil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý s tím, že dle počtu přijatých telefonátů od zaměstnavatelů v posledních dnech Hospodářská komora ČR očekává v následujících měsících stovky dalších žádostí firem zapojit se do projektu zaměstnávání nízko a středně kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny. Projekt na urychlení vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty schválila na konci července vláda ČR. Zaměstnavatelé, kteří potřebují obsadit volná místa ve výrobě, si s předem vytipovanými ukrajinskými pracovníky musí nejprve zajistit požadované dokumenty potřebné k podání žádosti na Hospodářské komoře ČR. Žádost o zařazení do projektu mohou zaměstnavatelé podat prostřednictvím datové schránky, poštou nebo jednoduše poslat emailovou zprávou. Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR. Až tehdy, jakmile nebude volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny. Více informací naleznete na webu Hospodářské komory ZDE ODKAZ. V rámci projektu může být vyhověno až 5000 žádostem... více

OPPIK letos mění pravidla

OPPIK letos mění pravidla, žadatelé o dotaci nesmí otálet! Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje pro letošní rok dvě vlny dotačních výzev v OPPIK. První, menší, přijde v květnu, většina důležitých programů podpory OPPIK bude vyhlášena v srpnu. Úředníci budou další čtvrtinu z celkové alokace OPPIK, 116 mld. korun, rozdělovat podle nových pravidel. Více: Dotační rádce.... více

Podnikatelská mise s náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR do ÍRÁNU

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR byla pověřena organizací podnikatelské mise doprovázející náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR pana Eduarda Muřického do ÍRÁNU ve dnech 6. – 11. října 2016. V programu, na kterém nyní HK ČR intenzivně pracuje,  se počítá s návštěvou 16. mezinárodního strojírenského veletrhu TIIE, dále s organizací podnikatelských fór jak v Teheránu tak v Mašhadu. Na obou fórech následně proběhnou dvoustranná jednání mezi českými a íránskými firmami na základě Vašich firemních profilů. Pokud zde již partnery máte, můžete si je samozřejmě na společné akce pozvat. Stejně tak se připravuje i několik neformálních společenských setkání pro české a íránské podnikatele. Podnikatelskou misi povede předseda Zahraniční sekce Hospodářské komory ČR, pan Ilja Mazánek. Cesta se uskuteční komerční linkou s Turkish Airlines s přestupem v Istanbulu, místní přelet Teherán – Mašhad bude zajištěn Iran Air. Vzhledem k nutnosti včasné rezervace letenek a vyřízení víz prosím, aby zájemci o účast zaslali vyplněnou Závaznou přihlášku a firemní profil nejpozději do pondělí 29. srpna 2016. Jak je uvedeno v Závazné přihlášce, účastnický poplatek zahrnuje: leteckou přepravu ve třídě ekonomy a zpět, místní přelet Teherán – Mašhad, 4x ubytování se snídaní, místní transfery, podíly na pronájmech jednacích prostor, částečný catering, vyřízení víz včetně poplatku, podíl na organizaci firemních jednání a režijní náklady spojené s organizací mise. Na podnikatelskou misi se bude připravovat katalog českých účastníků v angličtině. Všechny účastnické firmy mají zde základní zápis zdarma, je však možné zadat si zde i placenou reklamu (i pro neúčastnící se firmy). V tomto případě prosím kontaktujte PP Agency, pí. Jarmilu Čejkovskou (cejkovska@ppagency.cz). Závazná přihláška zde. Profil ENG... více

Komorový barometr srpen 2016

Průzkum je organizován s půlroční periodicitou mezi členy Hospodářské komory České republiky (HK ČR) a výsledky průzkumu budou využity při činnosti HK ČR ve vztahu k orgánům státní správy, evropským podnikatelským reprezentacím a také k představitelům Evropské komise. Dále budou využity při predikci statistických výsledků výkonnosti české a evropské ekonomiky. Minulá analýza například ukázala, že více než 87 % malých a středních podniků hodnotí celkový vývoj své firmy za poslední půl rok pozitivně či neutrálně, přičemž šlo o nejvyšší hodnotu od počátku šetření v září 2008. Výsledky průzkumu bude možné po jejich zpracování nalézt v tiskových zprávách na webu HK ČR www.komora.cz. O výsledky průzkumu projevuje pravidelně zájem i řada dalších médií včetně České televize. Děkujeme za čas, který strávíte vyplněním následujícího dotazníku a přispějete tak k větší objektivitě jeho výsledků a větší důležitosti hlasu podnikatelů. Průzkum bude otevřen pro vaše odpovědi do 7. září 2016. SPUSTIT... více

Předvolební diskusní podvečer – OHK Jablonec

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou připravuje tradiční předvolební diskusní podvečer kandidátů s podnikateli a osobnostmi sféry veřejné i neveřejné a hosty. TÉMA: „ROZVOJ PODNIKÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE A V LIBERECKÉM KRAJI, PŘEDPOKLAD POLITICKÉ, HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ STABILITY STÁTU I REGIONU“. Přijměte prosím pozvání k diskuzi, která se uskuteční ve středu 7.9.2016 od 17 hod. v reprezentativních prostorách sálu jablonecké Střelnice. Na setkání jsou zvány kandidátky a kandidáti na hejtmana přihlášených do voleb, kandidáti na senátory za Liberec, podnikatelé, zástupci měst a obcí, vedoucí organizací, novináři, hosté ad. Podrobnosti najdete v přiložené pozvánce. Setkání podnikatelů s kandidáty bude probíhat tradičním způsobem, nejprve 2 a půl hodiny řízená diskuze, následně malé občerstvení a dále volná diskuze s kandidáty. Vždy to jsou zajímavá setkání. Rádi Vás uvítáme tentokrát v nových prostorách jablonecké Střelnice. Pozvánka samozřejmě platí i pro Váš doprovod. Prosím o potvrzení Vaší účasti do 5.9.2016 (nejlépe ihned) na mail: info@ohkjablonec.cz– z důvodu zajištění potřebného počtu míst v sále a malého... více

HK ČR – Informace o EET

Hospodářská komora ČR připravila pro všechny podnikatele rozsáhlou pomoc při zavádění EET. Na podnikatele již “útočí” prodejci různých elektronických pokladen a nabízí jim řešení, které údajně již podporuje EET. Prozatím nebylo možné ani zahájit testování na zkušebním serveru GFŘ, proto není možné funkčnost zařízení zaručit. Každý, kdo dnes nabízí řešení plně podporující EET, tedy uvádí svého zákazníka v omyl. Sledujte stránky HK ČR, kde se v sekci „EET ano ale“ dozvíte potřebné... více

V energetice máme samé dobré zprávy

Hospodářská komora ČR vítá informaci o dosažení významného pokroku v části notifikačních řízení týkajících se podpory obnovitelných zdrojů energie a doufá, že se je podaří co nejdříve úspěšně dokončit, aby byla zajištěna jistota investorů. Současně žádáme Ministerstvo průmyslu a obchodu a další zúčastněné orgány, aby nadále intenzivně spolupracovaly s cílem dokončit co nejdříve zbývající notifikační procesy zejména v případě provozní podpory pro vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Apelujeme na Energetický regulační úřad, aby připravil cenové rozhodnutí pro podporu všech typů podporovaných zdrojů energie včetně těch, kde nebude do konce září notifikační řízení dokončeno. Domníváme se, že je potřeba respektovat pravidla veřejné podpory EU, ale také ctít legitimní očekávání příjemců podpory a investorů v České republice. Vycházíme z toho, že příjemci podpory současnou situaci ohledně notifikace podpory nezpůsobili a neměli by na ní doplácet. Karolína Sadílková Odbor vnější komunikace Tisková mluvčí HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Podpoří EU mzdovou politiku Německa a Francie?

Pokud Evropská komise potvrdí platnost minimální mzdy v Německu a Francii i pro zahraniční podniky, mohou být zejména čeští dopravci postupně vytlačováni z dalších trhů. Pro HK ČR je nepřijatelné, aby kterákoli země EU zasahovala do volného pohybu služeb na vnitřním trhu a porušovala pravidla pro mezinárodní dopravu mezi členskými státy. Rovněž je nepřijatelné uplatňování jakéhokoliv zákona na zaměstnance z jiného státu. Nařizování minimální mzdy i pro české zaměstnance má jednoznačně podle HK ČR za cíl nepřípustnou ochranu vnitřního trhu se službami. Od prvního července 2016 by měli řidiči českých dopravců mířící do Francie dostávat stejnou minimální mzdu jako jejich francouzští kolegové. Začne totiž platit zákon, který vyžaduje po zahraničních dopravcích respektovat na území Francie tamější mzdové a pracovní podmínky, tj. minimální výši mezd, náhrady přesčas a další zákonem stanovené výhody stejně jako pracovní dobu. Opatření se uplatní v případech kabotáže a vykládky či nakládky ve Francii na veškeré řidiče nákladní a osobní dopravy (ale i říční dopravy) bez ohledu na velikost vozidla. Zákon se netýká transitní dopravy ani osob samostatně výdělečně činných.... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Nadcházející akce

 1. Teritoriální setkání Etiopie

  30. srpna 2016 v 15:00 - 17:00
 2. „Brownfields a greenfields Libereckého kraje“

  31. srpna 2016 v 10:00 - 13:00
 3. Předvolební diskusní podvečer – OHK Jablonec

  7. září 2016 v 17:00 - 19:00
 4. SAP Forum – Professional Day 2016

  8. září 2016 v 8:00 - 17:00
 5. Nová agenda dovedností pro Evropu

  8. září 2016 v 15:00 - 17:00

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš