Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Odloží se elektronická evidence tržeb?

Odklad spuštění EET již doporučovala HK ČR. Ministerstvo financí zvažuje odložení EET na začátek roku 2017. Ministr financí Andrej Babiš chce rozhodnout do konce srpna o možném odkladu, z původně plánovaného termínu 1. prosince roku 2016. Podle Babiše připadá v úvahu i to, že by se evidence nevztahovala na podnikatele s malým obratem. „Je to stále živé, zatím na to není jasný názor,“ poznamenal. Opozice už dříve navrhovala, aby se evidence tržeb netýkala podnikatelů s ročními příjmy do jednoho milionu korun. Povinnost evidovat tržby by se pak týkala jen plátců daně z přidané hodnoty. Autor: čtk Více zde... více

Velké obchody budou diskriminovány

Hospodářská komora České republiky se silně ohrazuje proti právě schválenému zákonu, který ukládá obchodům s rozlohou nad 200 metrů čtverečních povinnost zavřít o sedmi státních svátcích. Jedná se o diskriminaci, kterou by měl přezkoumat Ústavní soud ČR. HK ČR vynaložila veškeré úsilí proto, aby apelovala na poslanecké kluby politických stran, které od počátku proti právě schválenému zákonu o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě protestovaly, aby sestavily potřebnou většinu zákonodárců a obrátily se se stížností na Ústavní soud ČR. Věříme, že v případě, že se tak stane, Soud diskriminační obsah zákona potvrdí.... více

PES pro podnikatele – zbraň proti byrokracii

Hospodářská komora ČR přichází s převratným elektronickým systémem „PES“, který by podnikatele a živnostníky provedl množstvím zákonů a dalších předpisů a pohlídal za ně plnění administrativních i daňových povinností. Cílem je, aby podnikatelé našli veškeré informace na jednom místě a z jednoho místa mohli  spravovat plnění  povinností vůči státu a neobávat se, že na něco zapomenou!   PRÁVNÍ ELEKTRONICKÉ SYSTÉM PRO PODNIKATELE... více

Evropa před brexitem, aneb EU-28 minus 1

Brexit byl vnímán jako riziko. Toto riziko se po naplnilo. Nyní bychom měli usilovat alespoň o to, aby jeho obrovské náklady byly pokud možno minimalizovány a přínosy stávajícího stavu, jakkoliv neoptimálního, zachovány a udrženy. Bohužel však v nynější konstelaci nezbude času ani prostoru na to nejdůležitější – na skutečnou a nanejvýš žádoucí reformu uspořádání, praktického fungování a zodpovědnosti EU (zřejmě již tedy bez Británie). Více se dozvíte... více

Odchodem Velké Británie ztrácíme významného partnera v EU

Komentář prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého: Odchod Velké Británie z Evropské unie mě ani Hospodářskou komoru ČR rozhodně netěší. Británie je pro nás třetím nejdůležitějším exportním trhem, očekávám, že dopady této události se dotknou především konkrétních exportérů z ČR. Neobávám se toho, že by se brexit promítl do krátkodobých makroekonomických ukazatelů v ČR jako je míra nezaměstnanosti, růst HDP či inflace. Každopádně lze odchod Británie tlumočit i jako důsledek velké přezíravosti evropských elit, které dlouhodobě nenaslouchaly liberalizačním snahám a hlasům Velké Británie v rámci EU. Česká republika bohužel ztrácí významného partnera v prosazování představy o liberálnější, méně centralizované a méně byrokratické Evropské unii. Česká republika, její představitelé, ale i ekonomové a podnikatelé nyní musí ujasnit konkrétní kroky tak, abychom uchránili naše zájmy a uchránili i důležité hodnoty, které nám v poválečné historii Evropská unie přinesla, jako jsou Schengenský prostor, vnitřní trh a další. Karolína Sadílková Odbor vnější komunikace Tisková... více

„Podnikání v Japonsku“

OHK Liberec ve spolupráci s Českou obchodní a průmyslovou komorou v Japonsku, Velvyslanectvím ČR v Tokiu a Japan Business Solutions si Vás dovolujeme pozvat na seminář „Podnikání v Japonsku“, který se bude konat dne 30. 6. 2016 od 13:00 hodin v konferenční místnosti OHK Liberec. Cílem semináře je informovat české firmy o japonském podnikatelském prostředí a pomoci jim ve vstupu na japonský trh. Bližší informace zde. Registrace mailem na adrese... více

Příprava státního rozpočtu na rok 2017

Příprava státního rozpočtu na rok 2017: Namísto splácení dluhů se i v období konjunktury zvyšují počty úředníků Ministerstvo financí připravilo návrh státního rozpočtu na rok 2017 počítající se schodkem 48,5 miliard Kč a vláda tlačí dokonce na schodek 60miliardový. Podle HK ČR je chyba, že v době hospodářského růstu návrh státního rozpočtu počítá např. se zvyšováním počtu státních úředníků místo toho, aby se řešilo splacení státního dluhu nebo aspoň sestavení vyrovnaného rozpočtu. „Kdy jindy než v podmínkách konjunktury by měla vláda vést fiskální politiku, která by byla zodpovědná vůči budoucím generacím a nevytěsňovala soukromé investice?“ ptá se prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, podle něhož je chybou, že stát zatím neprovedl prověrku hospodaření státu zaměřenou především na mandatorní a kvazimandatorní výdaje, která by umožnila zastavit jejich soustavný růst. „Vzhledem ke složité geopolitické a mezinárodní bezpečnostní situaci respektujeme například záměr státu posílit Armádu ČR. O to méně ale tolerujeme nárůsty státních zaměstnanců v souvislosti se zvýšenou regulací podnikatelského sektoru. Není především jasné, proč rozšiřování, respektive zvyšování kompetencí nějakého orgánu musí tradičně v ČR vést k vyššímu počtu úředník a proč stát není schopen efektivnější reorganizace agendy úředníků stávajících,“ upozorňuje prezident HK ČR Vladimír Dlouhý, podle něhož stát má být štíhlý a efektivní. Miroslav Diro Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 tel.: 266 721 323 |mobil: 724 613 088 diro@komora.cz |  www.komora.cz  ... více

Poděkování – Čaj o páté 16. 6. 2016

Pozvání na Čaj o páté přijal doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA, předseda  Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, který místním podnikatelům představil neustálé probírané téma – Elektronická evidence tržeb (EET). Po úvodním zhodnocení ekonomického vývoje ČR a porovnání s okolními státy představil pan Havlíček záměr a důvody zavedení ETT. Podnikatelé zprvu nedůvěřivě poslouchali, ale vzápětí, po přednesení argumentů a uvedení příkladů z praxe, připustili jisté výhody EET, např. sjednocení podmínek pro podnikatele, následné propojení EET s účetnictvím. Naopak byly zmiňovány a několikrát diskutovány obavy z elektronické kontroly tržeb spočívající v administrativní zátěži na podnikatele.  Poděkování patří aktivním účastníkům Čaje o páté a panu Havlíčkovi, který pohotově reagoval na otázky přítomných podnikatelů. OHK Česká lípa  ... více

„České podniky ve čtvrté průmyslové revoluci“

Zpravodajský portál EurActiv.cz Vás ve spolupráci s EU Office České spořitelny zve na diskusní setkání na téma, České podniky ve čtvrté průmyslové revoluci. Pomohou investorům plány státu a EU? Nad diskusí převzal záštitu prezident Hospodářské komory ČR. Partnerem akce je Zastoupení Evropské komise v ČR. Cílem setkání je zlepšit povědomí soukromých podnikatelů a potenciálních investorů o aktuálních globálních, makroekonomických a politicko-legislativních trendech, které mohou ovlivnit jejich investiční rozhodování. Akce cílí na zvýšení povědomí o těchto trendech zejména u zástupců malých a středních podniků Diskuse se uskuteční ve středu 29. června 2016 od 17.00 do 19.00 hodin v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1). Bližší informace včetně programu diskuse naleznete v příloze. V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte do 27. června 2016 do 18.00 hod. vyplněním registračního formuláře nebo e-mailem na janska@euractiv.cz. Program zde.... více

ICT průmysl žádá ministra o odložení termínu schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace

Odborná veřejnost sdružená v Platformě pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí pod vedením Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a dopravy ČR žádá ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, aby odložil termín předání Národního plánu rozvoje sítí nové generace ke schválení vládě. MPO si vytýčilo za cíl předložit Národní plán vládě ke schválení do 30. června. Zástupci ICT sektoru ale upozorňují, že v tomto termínu stále nebudou dořešeny pro národní plán klíčové otázky.  „Oceňujeme, že MPO významně zvýšilo zapojení ICT sektoru do projednání Národního plánu rozvoje sítí nové generace. Považujeme ale za nezbytné prodiskutovat nedávno prezentované výsledky mapování pokrytí ČR formou veřejné konzultace a zapracovat do národního plánu výstupy navazujících ekonomických analýz, které jsou nezbytné pro jeho obsah a správné zaměření podpory výstavby sítí z evropských fondů,“ vysvětluje předsedkyně Sekce IT a telekomunikací při Hospodářské komoře ČR Hana Továrková důvod, proč zástupci ICT sektoru požádali ministra, aby materiál předložil vládě až poté, co bude mít celý sektor příležitost s MPO tyto záležitosti řádně projednat.  Podle HK ČR a SP ČR by Národní plán mohl být vládě předložen v září 2016, tedy po vypořádání připomínek z veřejné konzultace k výsledkům mapování pokrytí území ČR sítěmi elektronických komunikací, ta se uskuteční v srpnu. Národní plán rozvoje sítí nové generace připravuje MPO ve spolupráci se zástupci subjektů působících v sektoru informačních a komunikačních technologií. Plán má stanovit rámec státní podpory v této oblasti ve středně a dlouhodobém horizontu. Miroslav Diro Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 tel.: 266 721 323 |mobil: 724 613 088 diro@komora.cz... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Nadcházející akce

  1. Další Čaj o páté v září

    13. září 2016 v 17:00 - 19:00

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš