Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Je klíčové zabezpečit spolehlivé dodávky energie pro dynamicky se měnící českou ekonomiku

Bezpečné dodávky energií musí zajistit vyvážený energetický mix, ve kterém budou zastoupeny jak tradiční, tak alternativní zdroje. Shodli se na tom účastníci již čtvrté předvolební diskuze na téma „Energetika: Kudy kam – příležitosti i hrozby pro tuzemské energetické firmy“, kterou pořádala Hospodářská komora ČR. Setkání za účasti zástupců politických stran, zástupců energetického byznysu (například Skupina ČEZ, innogy či Vršanská uhelná) a konečných odběratelů přineslo i další důležité výsledky. V budoucnu bude podle diskutujících klíčové rozhodnutí o dostavbě jaderných zdrojů, zajištění technického školství a předvídatelnost politických rozhodnutí. „Energetický mix musí být nastaven tak, aby reflektoval potřeby tuzemské ekonomiky, která prochází dynamickým vývojem. Je nutné důsledně usilovat o dostupnost energie pro všechny odběratele, a to za ceny, které nepodlomí navazující průmysl a služby. Nechceme z energetického mixu a priori vylučovat žádný zdroj, žádnému nesmíme tedy stavět legislativní a technické překážky. A to ani jádru, po kterém účastníci dnešního kulatého stolu tolik volali,“ dodává prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Tlak na energetickou bezpečnost se stupňuje. Decentralizace může splnit řadu cílů a může přispět ke stabilitě. S tím jde ruku v ruce vzrůstající technologický posun. Lze očekávat, že energetika bude, krom její základní části, založena na tom, jak z dostupných technologií a know-how složit nejvhodnější technologicko-inženýrské řešení. To ovšem zásadně naráží na oblast technického vzdělávání ve všech úrovních, kterou musíme vnímat jako nedílnou součást energetického sektoru pro zajištění dostatečných kapacit a kompetencí v energetice. Diskuze se dotkla i problematiky Státní energetické koncepce. „Musí být zřejmé, jak chceme s koncepcemi pracovat, buď musí být přetaveny v zákon, anebo jsou pouhým výhledem možného chování účastníků trhu. Pro rozvoj jaderné energetiky dává smysl první cesta,“ dodal člen představenstva skupiny ČEZ Pavel Cyrani.... více

China Homelife Show 2017

China Homelife Poland – nakupujte přímo od více než 1000 předních dodavatelů. China Homelife Poland bude nejefektivnější platforma pro přední čínské společnosti, kteří se snaží obchodovat  ve střední a východní Evropě. Kupujícím je garantována nejlepší kvalita a široká škála dodavatelů co se týče výběru. 6. ročník China Homelife Trade Show Poland vám přinese více než 1000 kvalitních čínských dodavatelů z kategorie domácí produkty, což představuje lukrativní příležitost pro dovozce, obchodníky a kupce odebírat vysoce kvalitní produkty přímo od výrobců za konkurenceschopné ceny. Letošní výstava 6. – 7. 6. 2017 ve Varšavě (Polsko)  se výhradně zaměřuje na tyto produktové segmenty: Textil a oděvy, nábytek, domácí spotřebiče, stavební materiály, osvětlení, domácnost a dárky, představí se přední výrobci a dodavatelé. Pořádatelem je Meorient International Exhibition Co. Ltd, Shanghai, vedoucí zprostředkovatel čínského podnikání,  veletrh přivítá návštěvníky nejen z Polska, ale také z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Maďarska, České republiky, Lotyšska a dalších zemích. China Homelife se koná každoročně v 9 městech po celém světě – Sao Paulo, Istanbul, Dubaj, Johannesburg, Bombaj, Varšava, Cairo, Amman a Kazachstán. S 22 lety zkušeností na čínském trhu, Meorient International Exhibition Co Ltd se zavázala k maximalizaci networkingových příležitostí pro dovozce, velkoobchodníky a objem kupující s spolehlivých čínských výrobců. Registrace: zde Informace: zde Vstup, strava a ubytování je zdarma. Nabídka je platná pro účastníky, kteří se zaregistrují do 30. 4. 2017. Kontakt: Dominika Vávrová, vavrova@govin.org, +420 720 941... více

Setkání škol a firem v České Lípě

Okresní hospodářská komora Česká Lípa s městem Česká Lípa pořádají setkání škol a zaměstnavatelů 11. 5. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička. Rádi bychom Vás požádali o spolupráci a zapojení do zajímavého projektu, kde bychom chtěli řešit již konkrétní návrhy spolupráce. Oslovili jsme zaměstnavatele, zda mohou vyslat zodpovědnou osobu k prezentaci své firmy, podílet se na zajištění exkurze ve své firmě?  Zatím máme pozitivní ohlasy. Více v přiložené pozvánce. POZVÁNI BUDOU PŘEDSTAVITELÉ LIBERECKÉHO KRAJE, MĚSTA ČESKÁ Lípa, Úřadu práce-kontaktního pracoviště Česká Lípa, ředitelé SŠ a ZŠ a firmy. Ideální prostor k diskuzi, PŘIJĎTE do sídla OHK Česká Lípa. Sledujte náš web i FB. Akce je zdarma! Potvrďte svou účast na info@ohkceskalipa.cz.... více

SETKÁNÍ S POLITIKY – Cestovní ruch

Hospodářská komora ČR v souvislosti s nadcházejícími podzimními volbami 2017 pořádá sérii předvolebních diskusí představitelů politických stran ucházejících se o voličské hlasy se zástupci firem. Tématem v pořadí již třetí diskuse, která se uskuteční v úterý 18. dubna od 10:00 do 13:00 hod. v prostorách Hospodářské komory, bude cestovní ruch: „Cestovní ruch v krizi, nebo připraveným štěstí přeje více?“ Debatovat se bude o aktuálních problémech v cestovním ruchu, jako je například přílišná administrativní zátěž a s ní spojený narůstající fenomén sdílené ekonomiky. Účastníci budou během diskuse konfrontováni i s výsledky ankety Hospodářské komory ČR, kde byli členové Komory dotazováni mimo jiné na dopady ukončení intervencí ČNB, uvolnění vízové povinnosti či možnost zvýšení vratek DPH turistům. Dovolte mi, abych Vás tímto pozvala do publika výše zmíněné diskuse, kde si budete moci poslechnout, jaké mají politici plány a čím argumentují. Účast je pro členy Hospodářské komory zdarma! Registrovat se můžete zde: REGISTRACE NA... více

Zpřísnění cizineckého zákona

Hospodářská komora je nespokojená s tím, že poslanci schválili cizinecký zákon v podobě, v níž je zřizován nový institut nespolehlivého zaměstnavatele. Ministerstvo vnitra tvrdí, že celá koncepce je zaměřena proti nelegálním agenturám práce, které v rozporu s právními předpisy zprostředkovávají zaměstnávání cizinců. Do kategorie nespolehlivého zaměstnavatele může ale spadnout v podstatě jakýkoli zaměstnavatel, byť jen za drobné administrativní prohřešky. Nespolehlivým zaměstnavatelem se tak může stát kterákoli firma, která nemá v obchodním rejstříku zapsané skutečné sídlo, přičemž se dovozuje, že skutečné sídlo je místo, kde se schází vedení zaměstnavatele. Návrh tak zcela opomíjí pravidla občanského zákoníku, která problematiku zapsaného a skutečného sídla řeší zcela jednoznačně. Podle nich se každý může dovolat skutečného sídla pro případ, že sídlo uváděné osobou není totožné se sídlem skutečným. Nejvíce problematický je však naprosto vágní pojem „vedení zaměstnavatele“, který nijak upřesněn není a lze si pod ním představit v podstatě cokoli. Nespolehlivým zaměstnavatelem bude dále například též firma, která administrativně pochybí a se zpožděním nahlásí nového zaměstnance na příslušnou správu sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovnu. Hospodářská komora proto bude apelovat na senátory, aby proběhla úprava novely tak, aby nebyla zneužitelná. Miroslav Diro Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Komora daňových poradců nesouhlasí s novelou Daňového řádu

Komora daňových poradců nesouhlasí s novelou Daňového řádu, která pod vlajkou transpozice směrnice o přístupu daňových orgánů k informacím z oblasti boje proti praní špinavých peněz (Směrnice DAC 5), zásadním způsobem prolamuje mlčenlivost daňových poradců, advokátů a notářů. V rámci extrémně krátkého připomínkového řízení jsme u Ministerstva financí uplatnili zásadní připomínku především v tom, že by tato novela neměla jít nad rámec povinností , které vyplývají z evropského práva. Je třeba zdůraznit, že omezování mlčenlivosti může být i z hlediska státu kontraproduktivní, neboť podnikatelé a občané se nebudou obracet na odborníky, což výrazně zvýší ať už úmyslnou či neúmyslnou chybovost v jejich konání a počínání. Proto takovou urychlenou novelizaci, která nebyla dostatečně prodiskutována, musíme odmítnout. Z tohoto hlediska se připojujeme ke stanovisku ČAK. Autor: Ing. Jiří Nesrovnal... více

Skupina poslanců chce na lesnicko-dřevařské firmy uvalit novou „daň“. Hospodářská komora je proti

Skupina poslanců hodlá zřídit nový Lesnický a dřevařský fond, do kterého by vlastníci, nájemci, pachtýři lesů a zpracovatelé dřeva museli povinně odvádět peníze podle výměry lesa a zpracovaného dřeva. Záměr bude projednávat dnes vláda. Hospodářská komora je znepokojena, jakým způsobem je fond navržen. I přestože je Komora významný zástupce firem z lesnicko-dřevařského průmyslu, takové změny s ní nebyly řádně prodiskutovány. „Nebráníme se diskusi o zřízení podobného fondu, nicméně povinné zapojení a povinné odvody vnímáme jako zavedení nové „kvazidaně“. „S takovým finančním zatížením nesouhlasíme. Nehledě na to, že přínos činnosti fondu pro dotčené podnikatelské obory je diskutabilní a pro vlastníka lesa, který s ním nepodniká, je nulový,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Vlastníci, nájemci, pachtýři lesů a zpracovatelé dřeva by totiž museli nově do fondu povinně odvádět 5 Kč z každého hektaru lesních pozemků a 1 Kč z každého m3 zpracovaného surového dříví. Až 20 % příjmů fondu se přitom může použít na pokrytí jeho provozních nákladů. Fond počítá s tím, že jeho příjmy budou tvořit i přímá podpora státu, dotace ze státního rozpočtu nebo dotace z rozpočtů územních samosprávných celků. Potřebnost fondu není podložena ani žádnou studií a přerozdělování podpor z fondu vzbuzuje obavy z netransparentnosti. Není ani jasné, zda by případných cílů navrhovatelů nebylo dosaženo třeba efektivnějším využíváním standardních nástrojů v příslušné rozpočtové kapitole, popř. v rámci finančního hospodaření státních institucí nakládajících s lesy. Vzhledem k tomu, že vláda minulý týden poslala do Sněmovny lesní zákon ještě bez záměru zřídit fond, ve Sněmovně se nyní souběžně vyskytují dvě novely téhož zákona. „To nelze označit jinak, než za legislativní zmatek,“ prohlásil Dlouhý. Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Příručka pro podnikání 2017

HK ČR tak jako každý rok i letos pro Vás připravila aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům s názvem Příručka pro podnikání. Aktualizované znění příručky naleznete na webových stránkách komory pod odkazem:. V příručce naleznete základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků nejčastější typ smluvního vztahu. Odbor vnitřní komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Daňové přiznání – termín podání

Vzhledem k blížícím se termínům pro odevzdání daňového přiznání a přehledů OSVČ jsme pro vás připravili přehled kontaktů na orgány finanční správy, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že daňová přiznání k dani z příjmu je třeba podat do 3. 4. 2017 (neboť poslední den lhůty – 1. 4. – připadá na sobotu), přehledy o platbě pojištění OSVČ pak do 1. 5. 2017 (neboť poslední den lhůty – 30. 4. – připadá na neděli). Přehled kontaktů FÚ, OSSZ a ZP. Odbor vnitřní komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Setkání škol a zaměstnavatelů

Vážení zaměstnavatelé, pokud pociťujete nedostatek zaměstnanců, zajímá Vás budoucnost regionu, zveme Vás na toto pracovní setkání 11. 5. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička. Připravte si prosím konkrétní návrhy na to zda: chcete ve Vaší firmě realizovat exkurze žáků chcete finančně přispět na zajištění těchto exkurzí máte možnost občas vyslat zodpovědnou osobu na besedu do škol Pozváni budou: Představitelé Libereckého kraje, města Česká Lípa, Úřadu práce – kontaktního pracoviště Česká Lípa, ředitelé SŠ a ZŠ. Přijďte diskutovat k tzv. „kulatému stolu“, do sídla Okresní hospodářské komory, Děčínská 361/7, Česká Lípa (Villa Hrdlička). Vítáni jsou nejen zástupci firem, ale i široká veřejnost. Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje. Email: info@ohkceskalipa.cz, Tel.: 724 082 538, Web:... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Nadcházející akce

  1. Setkání škol a zaměstnavatelů v České Lípě

    11. května 2017 v 17:00 - 19:00

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš