Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Moderní technologie ve službách státu a občanů

Energeticko-technický inovační klastr ve spolupráci s Úřadem vlády ČR pořádá konferenci s názvem Moderní technologie ve službách státu a občanů. Konference se uskuteční v úterý 28. února 2017 od 9.00 hodin v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Cílem konference je představit chytrá řešení usnadňující občanům jejich běžný život, zvyšující jejich každodenní životní komfort, bezpečnost, usnadňující celoživotní přístup ke vzdělání, pomáhající rozvoji jejich kompetencí a zvyšující jejich uplatnitelnost na pracovním trhu a umožňující snadnější komunikaci s poskytovateli služeb i státní správou a samosprávou. Více v... více

Hon na zaměstnavatele pokračuje

Zatímco ministryně práce a sociálních věcí dnes na vládě předkládá novelu zákona o nemocenském pojištění zavádějící novou sociální dávku „tříměsíční“ dlouhodobé ošetřovné, ve sněmovně se objevil návrh poslanců z ČSSD na změnu zákoníku práce, který umožní zaměstnancům čerpat tzv. ošetřovatelskou dovolenou až dva roky. Potvrzuje se tak legislativní a koncepční nesystémovost, na kterou dlouhodobě upozorňuje Hospodářská komora. „V souvislosti s dalšími souběžnými návrhy na posílení sociálních výhod takové novinky budou zaměstnavatele a jejich zaměstnance v soukromé sféře stát miliardy korun na daních a jednoznačně zatíží státní rozpočet,“ varuje viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková. Mezi další návrhy na stole totiž patří novela zákoníku práce, která nepřináší deklarované zvýšení flexibility pracovněprávních vztahů, významné navýšení pokut za porušení pracovněprávních předpisů, které navrhuje novela zákona o inspekci práce, dále jde o zrušení karenční doby, zavádění nových sociálních výhod pro zaměstnance jako je dlouhodobé pečovatelské volno, otcovská dovolená či povinné zavedení až 5 dnů indispozičního volna. „Navržené koncepty znamenají další regulatorní zátěž trhu práce, a to za situace, kdy odvodové zatížení práce v České republice je jedno z vůbec nejvyšších v celé Evropské unii,“ dodává viceprezidentka. V případě dnes projednávaného zavedení ošetřovatelského volna Hospodářská komora upozorňuje, že nová dávka nejenže zvýší podnikatelům administrativní zátěž (formuláře, úprava účetních systému, výdaje na kontroly atd.), ale především může ochromit celý provoz v některých firmách. „Prakticky ze dne na den budou muset zajistit náhradu za pečujícího zaměstnance, a to i za situace, kdy je kritický nedostatek uchazečů o práci, přičemž doba, za kterou náhrada bude potřeba, nebude předem určena a může trvat až tři měsíce,“ upozorňuje Bartoňová Pálková. Nová sociální dávka si vyžádá i nemalé prostředky. MPSV vyčíslilo náklady na více než... více

Vývoj inflace nahrává úmyslu opuštění kursového závazku

Česká národní banka správně odhadla, že vhodným okamžikem pro opuštění již dnes značně přežilého závazku o umělém udržování slabého kursu české měny, může být letošní jaro. A dosavadní inflační výhled a koneckonců i reálná ekonomická výkonnost jí v tomto ohledu silně nahrává jak z důvodu naplňování inflačního cíle, tak současně i z pohledu omezení rizika nadměrné kursové volatility a současně tlaku na výrazné kursové posílení (jak očekává řada spekulantů). Lednový nárůst hladiny spotřebitelských cen na meziměsíční bázi dosáhl výrazných 0,8 %, což posunulo meziroční inflaci oproti prosinci o další 0,2 procentního bodu výše na úroveň 2,2 %. Na tomto vývoji se výrazně podílejí nevyzpytatelné potraviny a sílící poptávkou vytažené ceny v oblasti rekreace a kultury. Předpokládám, že do doby, kdy ČNB k opuštění svého kursového závazku nepřistoupí, inflace bude nadále v evropském srovnání nadprůměrně vysoká (slabý kurs bude i nadále zdražovat vývozy), po předpokládaném kursovém posílení by naopak mělo dojít k určitému zlevnění dováženého zboží; tento trend však bude stále silněji vyvažován efektem sílící domácí poptávky, jež bude působit ve směru zvyšování domácí cenové hladiny. Pro rok 2017 proto očekávám posun míry inflace ke 3 %, optimistický odhad tento posun spatřuje kdesi na úrovni 2,5 %. Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Miroslav Diro Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 tel.: 266 721 323 |mobil: 724 613 088 diro@komora.cz |  www.komora.cz... více

Nejsou lidi! Budou?

Hospodářská komora dlouhodobě podporuje rozvoj kvalifikovaných zaměstnanců a konkurenceschopnost firem. Jedním z nástrojů, který k tomu využíváme, je projekt AC4SME (Apprenticeship coaches for Small and Medium-sized Enterprises). Do AC4SME je zapojeno celkem 15 hospodářských komor z 12 zemí. Koordinátorem je EUROCHAMBERS. Realizace probíhá v termínu od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018. Hlavním cílem je zapojit více malých a středních podniků (MSP) do systému odborné přípravy studentů. Jedním ze způsobů jak docílit většího zapojení MSP je systematická práce koučů. Dalším cílem je vytvořit „network“ mezi jednotlivými evropskými komorami, kde se budou vyškolení kouči dál trénovat a rozvíjet. 10 okruhů, ve kterých budou koučové poskytovat podporu: ·         poradí jak krok za krokem zřídit místo pro praktikanta nebo stážistu, ·         navrhnou a uzpůsobí metodiku a další nástroje ověřené v zahraničí pro podporu praxí a stáží, ·         zvyšují povědomí o zřizování míst pro odbornou přípravu studentů, ·         komunikují a pracují s malými a středními podniky, středními školami a dalšími subjekty, ·         poradí s výběrem vhodných stážistů a praktikantů, ·         pomohou s administrativou a poradenstvím, ·         identifikují, vybírají a koučují nové vnitrofiremní mentory, ·         poskytují právní a praktické asistence při uzavírání smluv, ·         tvoří kontaktní místo pro stážisty a praktikanty, školy, podniky… ·         zapojují se a spolupracují s kolegy v rámci European Network of Apprenticeship coaches. 8 hlavních překážek, se kterými se MSP setkávají při odborné přípravě studentů ve firmách: ·         nedostatek času, ·         nedostatek zkušeností a tréninkové kultury, ·         nedostatečný počet osob, které učí studenty na praxích a stážích, ·         v nerozvinutém tréninkovém plánu, ·         v nedostatku lidských zdrojů na straně MSP, kteří by se mohli studentům věnovat, ·         v definování vzdělávacích výsledků, ·         v neznalosti zákonů a administrativních požadavcích, ·         v neznalosti přínosů studentů pro danou společnost. Projekt je založený na výměně zkušeností mezi komorami. Ty hrají klíčovou roli... více

Čaj o páté 14. 3. 2017 – EET, změny v podnikání

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá první Čaj o páté v roce 2017. Termín konání je 14. 3. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička, sídle OHK Česká Lípa. Zveme podnikatele na zajímavou přednášku nejen o EET. Pan Havlíček pohovoří o zásadních změnách, které chystá Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR). Nenechte si ujít důležité informace! Pan Havlíček bude odpovídat na Vaše dotazy! Více se dozvíte zde, sledujte i náš FB.    ... více

Podnikatelé se nenapojují na EET správně

Podnikatelům hrozí sankce ze strany finanční správy i obchodní inspekce. Kvůli chybějícím zákaznickým displejům u zařízení pro EET i nevalidním účtenkám podle zákona o účetnictví na ně čekají postihy. Podnikatelé navíc napojují on-line pokladny do interních sítí, aniž by prověřili bezpečnostní rizika spojená s útoky hackerů. Hrozí tak úniky obchodních dat z počítačů. Vyplývá to z nejnovějších expertiz Hospodářské komory. Její odborníci se kromě školení a testování zařízení podíleli na přípravě prvního pojištění pro EET. „Průběh první vlny elektronizace tržeb se nepotýká s výraznějšími technickými problémy na straně finanční správy. Podle našich expertiz zaměřených na procesní a technickou stránku na straně podnikatelů jsme ale objevili mimo jiné závažné bezpečnostní mezery v implementaci zařízení EET,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Přes kasy, které jsou nepřetržitě připojené k internetu, se mohou zvenčí dostat hackeři k informacím z počítačů, které byly dosud v uzavřeném systému. Za dalšími riziky stojí špatný výklad zákonů některých výrobců EET zařízení. „Podle zákona o ochraně spotřebitele by pokladna měla být vybavena displejem, který umožní zákazníkům kontrolovat markované položky. Řada pokladen navíc vydává nevalidní účtenky, které sice splňují zákon o EET, ale nenaplňují podmínky zákona o účetnictví. To může přinést další problémy jak obchodníkům, tak jejich zákazníkům. Zavedení EET navíc generuje i další rizika, která pomůže pokrýt první pojištění pro EET. Na jeho vývoji jsme intenzivně spolupracovali s odborníky z pojišťovny Generali. K dispozici bude od příštího týdne,“ upřesňuje expert Hospodářské komory pro EET Jakub Rainisch. „Podnikatelům zapojeným do druhé vlny EET přinášíme řešení, které kryje rizika související se zavedením EET pokladen, které bude možné pojistit i samostatně,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Generali Pavel Mencl. „Filozofie komplexního přístupu Hospodářské... více

Rok 2017: Doba energetická?

Pod vlivem řady vnitřních i vnějších rizik, kterým integrační uskupení EU čelí, příliš prostoru nezbývá na projekty, které by mohly EU opětovně stmelit a konkurenčně posunout. K jedněm z mála může patřit v prosinci zveřejněný energetický balíček, na kterém však nebude úplně jednoduché se v nynější zostřené době shodnout. Střechou celého balíčku je návrh nařízení o správě Energetické unie a jejích jednotlivých součástí – tedy energetické bezpečnosti, vnitřního energetického trhu, energetické účinnosti, snižování uhlíkových emisí, a aktivit spojených s výzkumem, inovacemi a konkurenceschopností. Vytvoření efektivního mechanismu správy Energetické unie se může ukázat být významným testem soudržnosti EU v současné složité době. A toto téma přímo vybízí k tomu, aby se tímto testem stalo. Není pochyb o tom, že právě na symbióze energeticko-klimatických priorit může Evropa postavit svoji budoucí prosperitu. Vytvoří-li, či bude-li pokračovat ve vytváření uceleného cyklu počínaje vzděláním, výzkumem a vývojem, inovacemi, rozvojem zpracovatelského průmyslu, síťových služeb, digitalizace a efektivní alokace finančních zdrojů se zaměřením na komplexní pokrytí výzev z těchto priorit plynoucích, může vskutku v tomto oboru získat a vytvořit globální, dlouhodobou konkurenční výhodu a prokázat zcela praktický smysl své existence. Problém je v tom, že nynější furiantské hašteření příliš nenahrává nalézání společných jmenovatelů, když právě v oblasti klimaticko-energetického mixu se národní pohledy v Evropě poměrně výrazně odlišují. Návrh správy Energetické unie by měl přinést dva zásadní efekty, nutné pro to, aby se výše zmíněný scénář v praxi naplnil. Tím prvním je potřeba radikálního zjednodušení pravidel hry, chcete-li regulace. Je občas pádně poukazováno, že jestliže vývoj informačních a komunikačních technologií a digitalizace se odehrává v prostředí funkčnosti tržních signálů, k otevírání se energetického trhu dochází v Evropě... více

Jak změnit podnikatelské prostředí?

Okresní hospodářská komora Česká Lípa pořádá v roce 2017 první Čaj o páté. Přijměte pozvání k diskuznímu setkání na téma „jak změnit podnikatelské prostředí“ 14. 3. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička. Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP ČR) chystá zásadní změny, které ovlivní podnikání většiny firem. Daně, sankce, formuláře, úřady a zákony musí projít velkými změnami. Mají-li ale mít nová opatření smysl, potom musíme vycházet z názoru těch, kterých se budou bezprostředně týkat. Předseda AMSP ČR proto vyráží na setkání s podnikateli ve všech regionech. Speciální diskuze bude věnována i EET. Jaký průběh měl start 1. a 2. fáze, změnilo se nějak podnikání zavedením EET, kde najdeme potřebné informace atd.. Na Vaše otázky bude odpovídat doc. Ing. KAREL HAVLÍČEK, Ph.D., MBA z AMSP ČR. Přijďte příjemně posedět na společný ČAJ o páté do sídla Okresní hospodářské komory, Děčínská 361/7, Česká Lípa (Villa Hrdlička). Pro členy OHK Česká Lípa vstupné 200,- Kč, pro nečleny 300,- Kč. Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje: info@ohkceskalipa.cz, tel: 724 082 538, sledujte i náš FB.... více

Dopady notifikace podpory obnovitelných zdrojů energie v ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na kulaté stoly k tématu “Dopady notifikace podpory obnovitelných zdrojů energie v ČR“, které pořádá Hospodářská komora České republiky dne 30. ledna 2017 v Brně a 21. února 2017 v Praze. Na kulatých stolech vystoupí Alena Vitásková, předsedkyně Energetického regulačního úřadu, dále Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského Parlamentu (Kulatý stůl v Brně) a Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky (Kulatý stůl v Praze). Vstupné na kulatý stůl činí 1 200,- Kč vč. DPH. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. V případě Vašeho zájmu prosím potvrďte Vaši účast do 27. ledna 2017 (Kulatý stůl v Brně) a do 15. února 2017 (Kulatý stůl v Praze) na projekty@khkjm.cz nebo tel.:... více

Příručka pro podnikatele

Tak jako každý rok i letos jsme pro Vás připravili aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům s názvem Příručka pro podnikání. Aktualizované znění příručky naleznete na webových stránkách komory pod odkazem: http://www.komora.cz/pro-podnikani/prirucka-pro-podnikatele/prirucka-pro-podnikani-2017.aspx. V příručce naleznete základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků nejčastější typ smluvního... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Nadcházející akce

 1. Hospodářská soutěž v praxi

  27. února 2017 v 9:00 - 13:00
 2. Moderní technologie ve službách státu a občanů

  28. února 2017 v 9:00 - 12:00
 3. Obchodní etiketa – pozvánka na odborný seminář

  7. března 2017 v 8:30 - 13:00
 4. Čaj o páté 14. 3. 2017 EET, změny v podnikání

  14. března 2017 v 8:00 - 17:00
 5. Mezinárodní konference železniční dopravy IRFC 2017

  23. března 2017 v 8:00 - 24. dubna 2017 v 17:00

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš