Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Poděkování za účast na Čaji o páté 13. 9. 2016

Nová výzva pro podnikatele – Sociální podnikání. Přednáška, během které se účastníci dozvěděli nejen o postupech podání žádostí, ale barvité vyprávění zkušeností z již realizovaných projektů, které nejvíce přiblíží skutečnost, co vše obnáší sociální podnikání. Děkujeme přednášejícím, ale i všem účastníkům za zajímavé... více

Vývoj HDP

Zveřejněná čísla o vývoji HDP ve druhém letošním čtvrtletí představují mírně příznivou zprávu, především s ohledem na vývoj celoročních predikcí pro rok 2016, jež po raketovém růstu v roce loňském věštily dramatické zpomalení. Ke zpomalení sice dochází, leč pozvolnému, a ukazuje se, že jediným skutečně slabým místem české ekonomiky v současnosti je výkonnost stavební výroby, či šířeji ochlazení investiční vlny, jež však byla v loňském roce vyšponována do vskutku vysokých obrátek. HDP ve druhém letošním čtvrtletí vzrostl o 2,6 % meziročně, vůči čtvrtletí předchozímu přidal 0,9 %. Stavební výroba v oblasti inženýrského stavitelství, které utrpělo významnou redukcí toků finančních zdrojů z EU, i v oblasti pozemního stavitelství, kde je tržní poptávka jak po bytových, tak po podnikatelských projektech slabá, vykazuje velmi hluboký pokles, jenž je zastavitelný až dalším obnovením procesu čerpání evropských fondů na významné projekty v dopravní infrastruktuře. Velmi slušnou výkonnost vykázal zpracovatelský průmysl, který byl významně orientován i vývozně a zásadně přispěl k příznivé kontribuci vnější poptávky na tuzemský ekonomický výkon. Velmi kladné hodnocení si zaslouží i spotřeba domácností, těžící z nízké míry nezaměstnanosti a růstu reálných příjmů obyvatelstva. Alarmující je však pokles investiční aktivity v rozsahu 4,4 % meziročně, svědčící o limitech budoucí ekonomické výkonnosti. I přes tento z dlouhodobějšího pohledu varovný prvek, je vskutku možné vnímat celkový obraz aktuální české ekonomické výkonnosti pozitivně. Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru... více
Čaj o páté 13. 9. 2016

Čaj o páté 13. 9. 2016

OHK Česká Lípa pořádá další Čaj o páté 13. září 2016 od 17h. Tématem setkání bude sociální podnikání, nová výzva pro stávající podnikatele nebo i nově vznikající podnikatelské subjekty. Jaké jsou podmínky vzniku, principy podnikání ….? Více se dozvíte zde.... více

EU ve jménu důležitých témat, dodržování pravidel a odpovědnosti

Po letní přestávce jsme na přelomu srpna a září zažili poměrně ostrý re-start v evropském integračním dění, aniž by se navíc o něj postarala dvě nyní nejvážnější unijní témata, která každý pozorovatel implicitně vnímá jako klíčové parametry všeho podstatného, co se v současné EU bude dít – tedy brexit a migrační krize. Onen ostrý start byl dán dvěma zásadními ohlédnutími zpět, nalezením fatálního porušování pravidel a hledáním cest k naplnění odpovědnosti za toto porušení. První případ se týká toho, že americká společnost Apple se v Irsku těšila nepřípustným daňovým úlevám (jež dosáhly kumulovaně od roku 2003 do roku 2014 až 13 mld. EUR) a tím se dostala do rozporu s pravidly EU pro státní podporu (a to vůbec není hovořeno o tom, zda se také náhodou nedostala do rozpory s řadou národních daňových legislativ). V důsledku těchto úlev Apple platil výrazně nižší daně než podniky, které tyto výhody k dispozici neměly (čímž není nikde řečeno, že Apple byl reálně jedinou korporací, která tyto výhody k dispozici měla). A Irsko je zavázáno tuto protiprávní podporu získat od společnosti Apple zpět. Vyšetřování ukázalo, že všechny prodeje této společnosti v EU byly vykázány jako příjem její irské pobočky, na níž se vztahovala téměř nulová daňová povinnost. Druhé zásadní porušení povinností a vyvození zodpovědnosti se týká porušení zákonů na ochranu spotřebitele společností Volkswagen, kterým se zabývá úřad české komisařky Věry Jourové, která tento případ považuje za dobrý důvod pro zavedení koordinovaného postupu na unijní úrovni. Pokud se i pod vlivem brexitu začalo akcentovat nepsané pravidlo, že unijní agenda by se měla nadále zdržet věnování se malicherným zbytečnostem, tak jak irský, tak německý případ toto... více

Silný mzdový růst

Aktuální síla spotřeby domácností se opírá o jeden zásadní parametr – velmi silný mzdový růst, jehož efekt se zvýrazňuje v podmínkách velmi nízké míry nezaměstnanosti. Ve druhém čtvrtletí 2016 vzrostla reálná mzda meziročně o 3,7 % (nominální růst při minimální inflaci činil 3,9 %). V absolutním vyjádření pak průměrná mzda dosáhla na úroveň 27.297,- Kč (čímž se oproti stejnému období loňského roku zvýšila o více než tisícovku); medián ve stejném období dosáhl na 23.047,- Kč. Vzhledem na stále slušné kondici české ekonomiky je pravděpodobné, že snaha tento faktor promítnout do mzdového vývoje se projeví ve mzdovém vyjednávání na rok 2017 a tlak na udržení či akceleraci mzdového růstu zesílí. Po měsících hojnosti přinesly červencové maloobchodní tržby viditelné utlumení tempa jejich růstu, když tento ukazatel představoval meziročních 1,6 %. Pro červenec již neplatilo, že růst maloobchodu se týkal všech jeho segmentů. Mírný pokles byl zaznamenán v případě prodeje potravin (-0,2 % meziročně); ve specializovaných potravinářských prodejnách byl ještě výraznější (-2,6 % meziročně). Klesl i prodej počítačů a komunikačních zařízení (-3,7 % meziročně) a velmi citelný pokles byl registrován u prodeje motorových vozidel (-4,8 % meziročně), jehož se v dlouhé řadě předchozích měsíců týkal prudký a setrvalý růst. Co tedy udrželo maloobchod nad hladinou? Prodej výrobků pro domácnost, volný čas a rekreaci, oděvů a obuvi. S ohledem na nadále silný reálný růst příjmů je pravděpodobné, že slušné časy tuzemského maloobchodního trhu se opět vrátí. Petr Zahradník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky a člen Evropského hospodářského a sociálního výboru... více

Grémium Alarm – Asociace technických bezpečnostních služeb

dovolujeme si Vás informovat o nové službě začleněného autorizovaného společenstva Hospodářské komory České republiky Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA). AGA zavedla systém tzv. Notifikace firem, která Vám umožní se orientovat na trhu firem, které dodávají bezpečnostní technologie v oblastech poplachových a kamerových systémů. V systému notifikace je posuzována jednak právní a odborná způsobilost, ale také schopnost zpracování kvalitní nabídky, realizace, servisu, ale i následné péče o klienta. Na seznam notifikovaných firem jsou tak zařazeny pouze ty společnosti, které prokazatelně splňují přísná kvalitativní kritéria. Pravidelně aktualizovaný seznam notifikovaných firem naleznete na stránkách www.gremiumalarm.cz pod odkazem: (http://www.gremiumalarm.cz/notifikace-firem). Na Vaše případné dotazy Vám odpoví sekretariát AGA na kontaktech: tel: 266 721 540, 602 403 939, e-mail:... více

SAP Forum – Professional Day 2016

dovolujeme si Vás pozvat na konferenci SAP Forum – Professional Day 2016, která se uskuteční dne 8. září 2016 v Clarion Congress Hotel Prague. Letošní ročník konference bude mnohem více zaměřen na praktické zkušenosti, ukázky konkrétních řešení a zapojení účastníků do programu, například prostřednictvím interaktivních workshopů, kde si můžete sami vyzkoušet různá řešení a business scénáře, diskuzních kulatých stolů a panelových diskusí s odborníky. Těšit se můžete také na rekordní počet zajímavých showcase, které byly prezentovány na řadě světových veletrhů a konferencí. V jednotlivých sekcích se můžete těšit na následující témata: Finance a analytika – finanční a analytické nástroje SAP pro správu financí Výzvy v obchodu a marketingu – jak na interakci zákazníka s vaší společností Digital Core – SAP HANA, strategie vývoje, migrace a in-memory architektura CIO nové generace – jak zvládat rostoucí nároky na znalosti a dovednosti IT ředitelů Internet of Things – co můžeme od nástupu IoT do firem očekávat SAP S/4HANA workshop – ukázky nové generace ERP SAP S/4HANA User Experience – moderní uživatelského rozhraní SAP a kam směřuje jeho vývoj SAP User Group – představení nové komunity pro setkávání a interakci uživatelů SAP Konference je ideální příležitostí k setkání se s předními odborníky a výměně zkušeností s kolegy z oboru. Celodenním programem bude provázet moderátor Libor Bouček. Na konferenci se můžete registrovat zdarma na... více

Pracovní místa obsazena zaměstnanci z Ukrajiny

Strojírenští kovodělníci, lisaři umělých hmot, řidiči nákladních automobilů, obkladači, svářeči v ochranné atmosféře, ale třeba i švadleny. Hospodářská komora ČR přijala od firem už 11 žádostí o obsazení prvních 65 pracovních míst zaměstnanci z Ukrajiny. „Za prvních čtrnáct dní jsme úspěšně zpracovali osm žádostí na 41 uchazečů. U ostatních žádostí čekáme na doručení chybějících podkladových materiálů,“ potvrdil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý s tím, že dle počtu přijatých telefonátů od zaměstnavatelů v posledních dnech Hospodářská komora ČR očekává v následujících měsících stovky dalších žádostí firem zapojit se do projektu zaměstnávání nízko a středně kvalifikovaných zaměstnanců z Ukrajiny. Projekt na urychlení vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty schválila na konci července vláda ČR. Zaměstnavatelé, kteří potřebují obsadit volná místa ve výrobě, si s předem vytipovanými ukrajinskými pracovníky musí nejprve zajistit požadované dokumenty potřebné k podání žádosti na Hospodářské komoře ČR. Žádost o zařazení do projektu mohou zaměstnavatelé podat prostřednictvím datové schránky, poštou nebo jednoduše poslat emailovou zprávou. Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR. Až tehdy, jakmile nebude volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny. Více informací naleznete na webu Hospodářské komory ZDE ODKAZ. V rámci projektu může být vyhověno až 5000 žádostem... více

OPPIK letos mění pravidla

OPPIK letos mění pravidla, žadatelé o dotaci nesmí otálet! Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje pro letošní rok dvě vlny dotačních výzev v OPPIK. První, menší, přijde v květnu, většina důležitých programů podpory OPPIK bude vyhlášena v srpnu. Úředníci budou další čtvrtinu z celkové alokace OPPIK, 116 mld. korun, rozdělovat podle nových pravidel. Více: Dotační rádce.... více

Podnikatelská mise s náměstkem ministra průmyslu a obchodu ČR do ÍRÁNU

Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR byla pověřena organizací podnikatelské mise doprovázející náměstka ministra průmyslu a obchodu ČR pana Eduarda Muřického do ÍRÁNU ve dnech 6. – 11. října 2016. V programu, na kterém nyní HK ČR intenzivně pracuje,  se počítá s návštěvou 16. mezinárodního strojírenského veletrhu TIIE, dále s organizací podnikatelských fór jak v Teheránu tak v Mašhadu. Na obou fórech následně proběhnou dvoustranná jednání mezi českými a íránskými firmami na základě Vašich firemních profilů. Pokud zde již partnery máte, můžete si je samozřejmě na společné akce pozvat. Stejně tak se připravuje i několik neformálních společenských setkání pro české a íránské podnikatele. Podnikatelskou misi povede předseda Zahraniční sekce Hospodářské komory ČR, pan Ilja Mazánek. Cesta se uskuteční komerční linkou s Turkish Airlines s přestupem v Istanbulu, místní přelet Teherán – Mašhad bude zajištěn Iran Air. Vzhledem k nutnosti včasné rezervace letenek a vyřízení víz prosím, aby zájemci o účast zaslali vyplněnou Závaznou přihlášku a firemní profil nejpozději do pondělí 29. srpna 2016. Jak je uvedeno v Závazné přihlášce, účastnický poplatek zahrnuje: leteckou přepravu ve třídě ekonomy a zpět, místní přelet Teherán – Mašhad, 4x ubytování se snídaní, místní transfery, podíly na pronájmech jednacích prostor, částečný catering, vyřízení víz včetně poplatku, podíl na organizaci firemních jednání a režijní náklady spojené s organizací mise. Na podnikatelskou misi se bude připravovat katalog českých účastníků v angličtině. Všechny účastnické firmy mají zde základní zápis zdarma, je však možné zadat si zde i placenou reklamu (i pro neúčastnící se firmy). V tomto případě prosím kontaktujte PP Agency, pí. Jarmilu Čejkovskou (cejkovska@ppagency.cz). Závazná přihláška zde. Profil ENG... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Nadcházející akce

  1. Zasedání představenstva OHK Česká Lípa

    15. listopadu 2016 v 15:30 - 16:30

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš