Vítejte na stránkách Okresní hospodářské komory Česká Lípa

Skupina poslanců chce na lesnicko-dřevařské firmy uvalit novou „daň“. Hospodářská komora je proti

Skupina poslanců hodlá zřídit nový Lesnický a dřevařský fond, do kterého by vlastníci, nájemci, pachtýři lesů a zpracovatelé dřeva museli povinně odvádět peníze podle výměry lesa a zpracovaného dřeva. Záměr bude projednávat dnes vláda. Hospodářská komora je znepokojena, jakým způsobem je fond navržen. I přestože je Komora významný zástupce firem z lesnicko-dřevařského průmyslu, takové změny s ní nebyly řádně prodiskutovány. „Nebráníme se diskusi o zřízení podobného fondu, nicméně povinné zapojení a povinné odvody vnímáme jako zavedení nové „kvazidaně“. „S takovým finančním zatížením nesouhlasíme. Nehledě na to, že přínos činnosti fondu pro dotčené podnikatelské obory je diskutabilní a pro vlastníka lesa, který s ním nepodniká, je nulový,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Vlastníci, nájemci, pachtýři lesů a zpracovatelé dřeva by totiž museli nově do fondu povinně odvádět 5 Kč z každého hektaru lesních pozemků a 1 Kč z každého m3 zpracovaného surového dříví. Až 20 % příjmů fondu se přitom může použít na pokrytí jeho provozních nákladů. Fond počítá s tím, že jeho příjmy budou tvořit i přímá podpora státu, dotace ze státního rozpočtu nebo dotace z rozpočtů územních samosprávných celků. Potřebnost fondu není podložena ani žádnou studií a přerozdělování podpor z fondu vzbuzuje obavy z netransparentnosti. Není ani jasné, zda by případných cílů navrhovatelů nebylo dosaženo třeba efektivnějším využíváním standardních nástrojů v příslušné rozpočtové kapitole, popř. v rámci finančního hospodaření státních institucí nakládajících s lesy. Vzhledem k tomu, že vláda minulý týden poslala do Sněmovny lesní zákon ještě bez záměru zřídit fond, ve Sněmovně se nyní souběžně vyskytují dvě novely téhož zákona. „To nelze označit jinak, než za legislativní zmatek,“ prohlásil Dlouhý. Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Příručka pro podnikání 2017

HK ČR tak jako každý rok i letos pro Vás připravila aktualizované vydání souhrnné příručky určené živnostníkům, malým a středním podnikům s názvem Příručka pro podnikání. Aktualizované znění příručky naleznete na webových stránkách komory pod odkazem:. V příručce naleznete základní informace k podnikání dle aktuální legislativy jako například přehled pracovněprávní problematiky včetně vzoru pracovní smlouvy, rozdíl mezi OSVČ a obchodní společností, nebo vzor smlouvy o dílo včetně podrobného komentáře, což je v praxi řemeslníků nejčastější typ smluvního vztahu. Odbor vnitřní komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Daňové přiznání – termín podání

Vzhledem k blížícím se termínům pro odevzdání daňového přiznání a přehledů OSVČ jsme pro vás připravili přehled kontaktů na orgány finanční správy, správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. V této souvislosti si dovolujeme připomenout, že daňová přiznání k dani z příjmu je třeba podat do 3. 4. 2017 (neboť poslední den lhůty – 1. 4. – připadá na sobotu), přehledy o platbě pojištění OSVČ pak do 1. 5. 2017 (neboť poslední den lhůty – 30. 4. – připadá na neděli). Přehled kontaktů FÚ, OSSZ a ZP. Odbor vnitřní komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Setkání škol a zaměstnavatelů

Vážení zaměstnavatelé, pokud pociťujete nedostatek zaměstnanců, zajímá Vás budoucnost regionu, zveme Vás na toto pracovní setkání 11. 5. 2017 od 17h ve Villa Hrdlička. Připravte si prosím konkrétní návrhy na to zda: chcete ve Vaší firmě realizovat exkurze žáků chcete finančně přispět na zajištění těchto exkurzí máte možnost občas vyslat zodpovědnou osobu na besedu do škol Pozváni budou: Představitelé Libereckého kraje, města Česká Lípa, Úřadu práce – kontaktního pracoviště Česká Lípa, ředitelé SŠ a ZŠ. Přijďte diskutovat k tzv. „kulatému stolu“, do sídla Okresní hospodářské komory, Děčínská 361/7, Česká Lípa (Villa Hrdlička). Vítáni jsou nejen zástupci firem, ale i široká veřejnost. Prosíme o potvrzení Vaší účasti na níže uvedené kontaktní údaje. Email: info@ohkceskalipa.cz, Tel.: 724 082 538, Web:... více

Konference – duální vzdělávání

Konference o systému duálního vzdělávání se uskuteční dne 3. dubna 2017 od 10.00 hodin v prostorách Hospodářské komory České republiky (FLORENTINUM, recepce A, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1). Cílem konference je definice systému duálního vzdělávání, vyjasnění názorových odlišností a předvedení fungování systému v praxi v Čechách a v zahraničí. Svoji účast prosím potvrďte nejpozději do 25. března 2017 na email simotova@komora.cz. Upozorňujeme, že parkování v prostorách HK ČR není možné. Doporučujeme proto využít veřejně dostupná parkovací místa přímo v objektu Florentina (50,- Kč/1 hod.) nebo v okolí. Těšíme se na Vaši účast. Ing. Martin Frélich ředitel odboru projektů a vzdělávání HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Doprovodná podnikatelská mise

Hospodářská komora České republiky byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR organizací doprovodné podnikatelské mise náměstka ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Bärtla do Jordánska, která se uskuteční v termínu 18. – 21. dubna 2017. V programu, který nyní ve spolupráci s naším zastupitelským úřadem připravujeme, počítáme například s uspořádáním podnikatelského fóra v Ammánu s následnými bilaterálními jednáními s jordánskými firmami, s pracovním setkáním české delegace s panem náměstkem a zástupci ZÚ a dalšími body. Ekonomika Jordánska rostla na začátku tisíciletí průměrným tempem přesahujícím 6 %. V posledních letech je zaznamenáván růst okolo 3 %. V dalších letech se očekává opětovné zrychlování ekonomiky. Příležitosti pro české firmy se naskýtají zejména v energetice, automobilovém průmyslu, kovozpracovatelském a obranném průmyslu, vodohospodářství, zdravotnictví a farmacii či dopravní infrastruktuře (železniční a kolejová doprava). Závazná přihláška zde a formulář na firemní profil zde. Zájemce o účast prosím, aby vyplněnou a podepsanou Závaznou přihlášku spolu s firemním profilem zaslali co nejdříve, nejpozději však do pátku 24. března 2017 na veselka@komora.cz. Ing. Miroslav Veselka projektový manažer Zahraniční odbor HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Reforma systému DPH v EU

Debata na téma Reforma systému DPH v EU, která se koná dne 31. března 2017 od 13:00 do 15:00hod v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1). Cílem debaty je diskutovat o akčním plánu DPH v EU. Diskuze se bude odvíjet od těchto otázek: Jak bude obchodník v budoucnu platit DPH v přeshraničním obchodě? Podle kterých sazeb a pravidel se bude DPH platit? Co by pro české obchodníky znamenalo zavedení všeobecné přenesené daňové povinnosti? Akci pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 29. března 2017 zde nebo e-mailem na brussels@cebre.cz. Odkaz na pozvánku najdete... více

Čaj o páté 14. 3. 2017

První Čaj o páté v roce 2017 byl zaměřen na plánované změny v podnikání, které nám představil Ing. Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků, který opět přijal naše pozvání. Diskutovalo se např. o elektronizaci, která je v pořádku, jen bohužel nefungující sdílení dat přináší zbytečnou zátěž pro podnikatele v administrativě, dále o zavedení praktické výuky do škol, jak uvedl pan Havlíček, „ neočekáváme otočení kormidla o 180 stupňů, ale chceme v dětech opět vzbudit zájem o řemeslo“. Další z plánovaných změn je zavedení mistrovských zkoušek, podpora rodinných firem a začínajících podnikatelů. Záznam z průběhu Čaje o páté zde. Děkujeme panu Havlíčkovi za novinky, které nám představil a dále přítomným za zajímavé... více

Podnikatele trápí časté změny zákonů i vysoké odvody za zaměstnance

Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, vysoké pojistné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, četnost různých podání finančnímu nebo celnímu úřadu či zdlouhavé čekání na různá rozhodnutí státních orgánů či soudů. To vše označují podnikatelé za největší překážky jejich podnikání. Vyplývá to z nejnovějšího šetření mezi podnikateli, které provedla Hospodářská komora mezi více než 800 firmami a živnostníky v ČR. Miroslav Diro Odbor vnější komunikace HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ... více

Krajské exportní konference

Závěrečné konference série krajských exportních konferencí, která se uskuteční ve středu 15. března 2017 od 10:00 hod v reprezentačních prostorách Černínského paláce v sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR. Na Závěrečné konferenci projektu vystoupí ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek, viceprezident Hospodářské komory ČR Bořivoj Minář a další vrcholní představitelé partnerů projektu, kterými jsou Československá obchodní banka, Česká exportní banka, Exportní garanční a pojišťovací společnost, pojišťovna KUPEG (Credendo) a Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR. Účast předsedů a ředitelů KHK bude důkazem podpory této aktivity vůči MZV ČR, partnerům a exportérům. Prosíme ty z vás, kteří se ještě neregistrovali, aby tak učinili obratem na e-mail foreigndpt@komora.cz. Počet míst je omezen, předsedové a ředitelé KHK však mají prioritu. Těšíme se na setkání s Vámi. PhDr. Jiří Hansl ředitel / Director Zahraniční odbor / Foreign Department HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY / CZECH CHAMBER OF... více

Přidejte se k nám

Rádi mezi sebou přivítáme nové členy. Věříme, že výhody plynoucí z členství v Okresní hospodářské komoře Česká Lípa jsou přínosné pro všechny skupiny podnikatelských subjektů. Neváhejte a přidejte se mezi úspěšné podnikatele.

Další informace

Nadcházející akce

 1. „Doing Business in the USA, Focus State: Texas“

  28. března 2017 v 8:00 - 17:00
 2. Reforma systému DPH v EU

  31. března 2017 v 13:00 - 15:00
 3. Konference o duálním systému vzdělávání

  3. dubna 2017 v 10:00 - 12:00
 4. Aplikace metod systematické inovace výrobků v praxi

  5. dubna 2017 v 9:30 - 15:30
 5. Volby orgánů OHK CL

  11. dubna 2017 v 17:00 - 19:00

Spolupracujeme

Sponzoři

Město Česká Lípa
Reklamní agentura Deus
Foto Soukup
Hrdlička spol. s r.o.
Poslův mlýn
REMA 93
TrollComputers s.r.o.
Karel Kruliš